Akcija za ljudska prava: Sud ponovo poništio odluku Skupštine o razrješenju Đurovića

2

Sudija Osnovnog suda u Podgorici, Radovan Vlaović, po drugi put je poništio odluku Skupštine Crne Gore, kojom je u decembru 2017. godine građanski aktivista Goran Đurović razriješen članstva u Savjetu Radija i Televizije Crne Gore (RTCG).

Sud je tako ponovo utvrdio ono što Akcija za ljudska prava tvrdi od početka ovog maratonskog postupka, a to je da je Đurovića Skupština razriješila nezakonito, iz razloga koji nije bio propisan kao razlog za razrješenje članova Savjeta RTCG Zakonom o javnom emiteru RTCG, koji je za to bio jedini relevantan zakon (lex specialis).

“Ovo je važna presuda u slučaju, koji se tiče, ne samo zaštite prava jednog čovjeka, već i vladavine prava i zaštite opšteg interesa društva da ima nezavisne institucije. Očekujemo da se tužena Skupština Crne Gore ne žali na ovu odluku i tako omogući da Đurović, bez daljeg odlaganja, stigne do pravde poslije više od tri godine”, saopšteno je iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Iz HRA su podsjetili da je politička većina u Skupštini razriješila 2017. godine Đurovića članstva u Savjetu RTCG zbog prekršaja iz Zakona o sprječavanju korupcije, jer nije blagovremeno prijavio da je za vrijeme vršenja funkcije u Savjetu bio i direktor preduzeća za proizvodnju povrća, što je protumačeno kao sukob interesa.

“Sudija Vlaović je prvi put još u februaru 2019. godine odlučio da je Skupština nezakonito razriješila Đurovića, ali je tu presudu Viši sud u Podgorici ukinuo, pozivajući se na kontroverzni stav Vrhovnog suda, kritikujući obrazloženje nadležnosti osnovnog suda da sudi u takvim sporovima. U ponovljenom postupku, isti sudija je u novembru 2019. odlučio da osnovni sud nije nadležan, pozivajući se na stav Vrhovnog suda, ali je i to rješenje Viši sud ukinuo, s obrazloženjem da osnovni sud ovog puta nije dobro obrazložio zašto nije nadležan. Viši sud je postupao u vijeću sudija Nenada Otaševića, Dragiše Baletića i Mirjane Vlahović”.

HRA navodi da se pune dvije godine parnica vodila samo zbog navodnih nedostataka obrazloženja presude u pogledu nadležnosti osnovnog suda da sudi u sporovima protiv odluka Skupštine, prema shvatanju vijeća sudija Višeg suda u Podgorici.

“U sporovima koje vode drugi građanski aktivisti koje je Skupština nezakonito razriješila članstva u državnim regulatornim tijelima, sudija Osnovnog suda u Nikšiću, Sanja Nikić, donijela je čak dvije presude kojima je poništila odluke Skupštine o razrješenju Nikole Vukčevića kao člana Savjeta RTCG, kao i sudija Osnovnog suda u Podgorici, Branka Zeković, koja je poništila odluku Skupštine o razrješenju Vanje Ćalović Marković članstva u Savjetu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK). Ove sudije su svakako istrajale u svom poslu da obezbijede sudsku zaštitu ljudima čija je prava ugrozila Skupština nezakonitim postupanjem, u situaciji kada je Upravni sud već utvrdio da za te sporove nije nadležan i kada je Vrhovni sud to potvrdio. Očekujemo da Viši sud ubrzo potvrdi i ove presude”, saopšteno je iz HRA.

Ispostavlja se da u Crnoj Gori, kako dodaju, pravna zaštita protiv nezakonitih odluka Skupštine traje preko tri godine.

“Takva, neefikasna zaštita prava je pogubna ne samo za pojedinačne osobe oštećene tim odlukama, već i za zakonito funkcionisanje državnih organa u kojima su te osobe djelovale, odnosno za njihovu nezavisnost, koja je ugrožena nezakonitim postupanjem političke većine u Skupštini. S druge strane, ta neefikasna pravna zaštita predstavlja ohrabrenje za svaku političku većinu da članove nezavisnih državnih tijela razrješava kako poželi”.

HRA zbog toga smatra da je neophodno izmjenama i Zakona o RTCG i drugih zakona, precizirati nadležnost sudova i propisati hitnost rješavanja sporova u vezi izbora ili razrješenja svih javnih funkcionera, imajući u vidu i društveni značaj tih postupaka za zakonit rad državnih institucija.

Pravnu zaštitu Goranu Đuroviću od nezakonitog razrješenja iz Savjeta od 2018. godine obezbjeđuje Akcija za ljudska prava (HRA) zahvaljujući podršci Media Defence iz Londona. Advokat Gorana Đurovića je Dalibor Tomović.

2 Comments
  1. Andro komentariše

    Djurovic, Nikola Vukcevic i Andrijana Kadija – ljudi sa kičmom RTVCG, Vanja Calovic – ljudska gromada. Pokazali istrajnost, hrabrost i znanje – kad je bilo najteže, u mrklom mraku DPSa. Moje poštovanje

  2. Serdar komentariše

    Podrska za Djurovica.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.