Osnovano strukovno udruženje književnika Crne Gore

0

Danas, 2. aprila 2024. godine, održana je Osnivačka skupština Strukovnog Udruženja književnika Crne Gore.

Za predjsednicu Udruženja izabrana je pjesnikinja Milica Bakrač. Članovi Predsjedništva Udruženja su: Radomir Uljarević, Sava Radulović, Bećir Vuković, Milutin Mićović i Veselin Matović.

Osnovna djelatnost Strukovnog Udruženja književnika Crne Gore je bavljenje problemima pisaca, njihovim društvenim statusom, bez obzira da li su, ili nisu, u članstvu nekog od postojećih udruženja književnika: Udruženja pisaca radnika Crne Gore, Udruženja pisaca amatera Crne Gore, Udruženja književnika Crne Gore, Udruženja nezavisnih književnika Crne Gore, Udruženja pisaca Njegoš, Udruženja epskih pjesnika, Udruženja srpskih pisaca Crne Gore i Hercegovine i dr.

Strukovno udruženje književnika Crne Gore podstiče i ohrabruje institucije da brinu o statusu svih pisaca, jer je to viši društveni interes, a potom interes svakog pojedinca, i svakog registrovanog udruženja književnika Crne Gore. Istovremeno, Strukovno udruženje književnika Crne Gore pruža usluge zainteresovanim izdavačima vezano za kontakte sa literarnim agentima, i izdavačkim kućama koje zastupaju prava pojedinih pisaca, i u tom smislu će pruža dobre usluge i piscima i čitaocima i izdavačima. Isto tako Strukovno udruženje književnika Crne Gore blagovremeno informiše litararne agente i strane izdavače o svim knjigama koje su tokom godine dobile CIP u centralnoj biblioteci Crne Gore, i uz dodatnu proceduru obrazlaže predloge za prevođenje djela crnogorskih autora na strane jezike… Strukovno udruženje književnika Crne Gore ukazuje u svojim saopštenjima na moguću zloupotrebu autorskih prava svih autora iz Crne Gore i preuzima obavezu da, zastupajući sve autore u adekvatnoj pravnoj proceduri pomogne kod rješavanja problema… Strukovno udruženje književnika Crne Gore u saradnji sa drugim udruženjima i društva književnika u regionu i šire aktivno učestvuje na konferencijama i okruglim stolovima, simpozijima i drugim javnim događajima, i za te aktivnosti koordinira sa drugim književničkim organizacijama u Crnoj Gori. Strukovno udruženje književnika Crne Gore za zainteresovane članove obezbeđuje, pod istim uslovima, nastupe na Beogradskom sajmu knjiga, na Podgoričkom međunarodnom sajmu knjiga, kao i na drugim sajmovima koji se održavaju u različitim opštinama u Crnoj Gori u ljetnom periodu, u Herceg Novom, u Kotoru, Tivtu, Budvi, Baru, Nikšiću, kao i na sjeveru Crne Gore. Strukovno udruženje književnika Crne Gore izlaže publikacije na sajmovima za koje je zainteresovana svaka organizacija koja je potpisala protokol o saradnji sa Strukovnim udruženjem književnika Crne Gore, nezavisno od koncepcije i usmjerenja izdavačke djelatnosti koju zastupa.

Strukovno udruženje književnika Crne Gore omogućuje svim piscima u Crnoj Gori, nezavisno od članstva u organizaciji kojoj pripadaju, da ostvare vidljivost na društvenim mrežama, sajtovima i portalima, kao i mogućnost da prijave svoja djela koja će po automatizmu biti zaštićena preko agencije za zaštitu autorskih djela.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.