Organizacije OSI se protive odbijanju kandidature Gorana Macanovića od strane Zavoda za zapošljavanje

0

Organizacije osoba s invaliditetom, potpisnice ovog saopštenja, osuđuju i oštro se protive posljednjoj odluci Zavoda za zapošljavanje, kojom je kandidatura Gorana Macanovića, nezakonito odbijena – što za posljedicu ima da on, uprkos ispunjavanju propisanih uslova, nije imenovan za člana Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.

„Direktor Zavoda se u Odluci, koju potpisuje, a čiji je obrađivač Denis Martinović, načelnik Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, poziva na član 15 Zakona o sprječavanju korupcije, koji se nikako ne može primijeniti na postupak izbora članova Savjeta Fonda. Naime, članstvo u Savjetu Fonda nije niti ugovorni odnos niti drugi oblik poslovne saradnje članova Savjeta i Zavoda za zapošljavanje, već je uloga Savjeta propisana članom 40. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  lica s invaliditetom – a ona se odnosi na praćenje realizacije mjera i aktivnosti koje su u funkciji unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i namjenskog korišćenja sredstava Fonda“, navodi se u saopštenju.

Kako navode, navedenim postupkom, Zavod preuzima ulogu organa koji tumači i primjenjuje Zakon o sprječavanju korupcije, umjesto da primijeni Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošjavanju lica sa invaliditetom – koji je i dužan primijeniti.

„Kako član 40 ovog Zakona, na osnovu kojeg se i biraju članovi/ice Fonda, propisuje uslove za izbor onih kandidata/kinja koje predlažu organizacije osoba s invaliditetom, to je morao biti primijenjen isti princip kao i prilikom izbora ostalih članova/ica koji dolaze iz reda reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata. Dakle, ni na koji način Član 15. Zakona o sprječavanju korupcije – koji se odnosi na ograničenja po prestanku funkcije – se ne može primijeniti samo i isključivo prilikom izbora predstavnika osoba s invaliditetom, a da se isti ne primjenjuje i na ostale članove Savjeta. Time direktor Zavoda na sebe preuzima ekskluzivno pravo da se miješa u izbor predstavnika osoba s invaliditetom i da potpuno obesmisli propisani uslov i princip da predstavnika osoba s invaliditetom biraju organizacije koje zastupaju naše interese i prava, jednako kao što predstavnike reprezentativnih poslodavaca i sindikata biraju poslodavci i sindikati. Goran Macanović će svakako, kao oštećeni kandidat, potražitit sudsku zaštitu, a naše organizacije koje su podržale njegovu kandidaturu traže odgovornost i sankcije za one koji nezakonito postupaju i svojim djelovanjem nanose nesagledivu štetu čije posljedice će trpjeti i osobe s invaliditetom i njihovi sadašnji i potencijalni poslodavci.

Cijelo saopštenje dostupno je na linku.

Potpisnici saopštenja:

1.    Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)

2.    Savez slijepih Crne Gore

3.    Organizacija slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine

4.    Organizacija slijepih za Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje

5.    Organizacija slijepih za Kotor, Herceg Novi, Budvu i Tivat

6.    Udruženje paraplegičara Cetinje

7.    Udruženje paraplegičara Podgorica

8.    Nova šansa u Novom

9.    Aktivni centar – organizacija osoba sa invaliditetom

10.                   Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje

11.                   Mozaik, Nikšić

 

12.                   Udruženje OSI Malesije, Tuzi

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.