Opština Pljevlja raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica

0

Opština Pljevlja raspisala je javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine.

Iz Budžeta opštine Pljevlja sufinansiraće se mlade porodice, bračni odnosno vanbračni supružnici, kao i samohrani roditelji.

VISINA SUFINANSIRANIH TROŠKOVA

Sekretarijat za sport i mlade opštine Pljevlja je Budžetom za 2024 .godinu opredijelio sredstva kojim će se sufinansirati kamate na stambene kredite za kupovinu ili izgradnju nekretnine za stanovanje (stana ili porodične kuće), shodno amortizacionom planu otplate kredita, a maksimalno do 100 € kamate mjesečno, u periodu do 10 godina.

USLOVI I KRITERIJUMI

Pravo učešća na Javni poziv imaju korisnici koji ispunjavaju sledeće uslove:

– Da na dan raspisivanja javnog poziva barem jedan od partnera nije stariji od 45 godina; – Da je podnosilac zahtjeva državljanin Crne Gore; – Da podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja; – Da nema neizmirene dospjele obaveze prema Opštini Pljevlja (porezi i sl.); – Da članovi porodice ponaosob nemaju u svojini objekat za stanovanje na teritoriji Crne Gore; – Da kupovinom ili izgradnjom objekta za stanovanje prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje sticanjem vlasništva nad objektom za stanovanje na teritoriji Crne Gore, odnosno da prethodno nisu prodali, poklonili i na bilo koji način otuđili objekat za stanovanje; – Da je podnosiocu zahtjeva odobren stambeni kredit od strane komercijalne banke u godini prije raspisivanja javnog poziva ili u godini raspisivanja javnog poziva; – Da je prethodno pribavljena prijava o početku izgradnje objekta i da je prijava početka izgradnje izvršena u godini prije raspisivanja javnog poziva ili u godini raspisivanja javnog poziva ( za izgradnju stambenog objekta); – Da je vlasnik ili suvlasnik građevinskog zemljišta (za izgradnju stambenog objekta).

DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijave se podnose u roku od 30 dana od raspisivanja Javnog poziva odnosno d 01.6. do 1.7.2024. godine.

Ista se podnosi na propisanom obrascu uz dostavljanje gore navedene dokumentacije.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH PORODICA SA TERITORIJE OPŠTINE PLJEVLJA“.

Ista se podnosi lično ili preporučenom poštom na adresu – Opština Pljevlja, Ulica Kralja Petra I 48, Sekretarijat za sport i mlade, 84210 Pljevlja.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.