Opština Budva najavila krivičnu prijavu zbog Luke Budva

0

Opština Budva najavila je da će predati krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) i pokrenuti tužbu Upravnom sudu zbog odluke u vezi sa Lukom Budva.

Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva Vlado Ivanović izjavio je da je Vlada na predlog resornog ministra Janka Odovića, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, donijela odluku kojom se direktor Morskog dobra Mladen Mikijelj ovlašćuje da potpiše sporazum o predaji državine Luke Budva sa dosadašnjim korisnikom Dukley Marina.

“U nacrtu navedenog sporazuma definisano je, između ostalog, da se na ime naknade za opremu uplati na račun Dukley Marina iznos od 663,46 hiljada eura, kao i da se Morsko dobro obavezuje da preuzme zaposlene Dukley Marina, imajući u vidu da predajom Luke Budva, u skladu sa ovim sporazumom, prestaje jedina djelatnost koju obavlja Dukley Marina. Definisano je i da su ugovorne strane saglasne da se ne odriču bilo kojeg prava i potraživanja u vezi korišćenja Luke Budva pred nadležnim sudovima ili organima”, saopštio je Ivanović.

On je ukazao da je navedena odluka donijeta suprotno članu 10 Uredbe o Vladi, koja propisuje da Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim naročito opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice, odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade.

“Imajući u vidu da je u konkretnom slučaju izostao predlog predsjednika Vlade, te da je navedena odluka donijeta suprotno javnom interesu Crne Gore, to ćemo u najkraćem roku predati krivičnu prijavu SDT-u, te pokrenuti tužbu Upravnom sudu radi poništaja navedene odluke“, poručio je Ivanović.

Prema njegovim riječima, „kako je ovim novim sporazumom predviđeno da Morsko dobro i Dukley Marina ne odustaju od pokrenutih sudskih sporova, to se opravdano postavlja pitanje šta se dešava sa Lukom Budva ako Dukley Marina uspije u sudskom sporu i dokaže da ima pravo na upravljanje lukom do 2027. godine“.

Ivanović je podsjetio da je Opština Budva već podnijela tužbu Upravnom sudu, kao i zahtjev za odlaganje izvršenja zaključaka Vlade, a sve u cilju sprjačavanja nezakonitog postupanja i pokušaja izbjegavanja predaje u posjed predmetne lokacije na štetu građanki i građana Budva.

“Takođe, u odnosu na Morsko dobro, Centru za alternativno rješavanje sporava je predat predlog za mirno rješenje spora, kojim je istaknut zahtjev da se obaveže Morsko dobro da Opštini Budva preda u posjed lokaciju Luke Budva, a sve u skladu sa Sporazumom o ustupanju Luke Budva na korišćenje Opštini Budva. Naš cilj je da se građankama i građanima Budve vrati u posjed Luka Budva i nadamo se da ćemo u tom cilju i uspjeti”, zaključio je Ivanović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.