Održana sjednica Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje

0

U prostorijama Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a održan je sastanak Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje kojim je predsjedavao generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje i rukovodilac Operativnog štaba Miodrag Bešović.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti koje su sproveli Direktorat za zaštitu i spašavanje i ostali subjekti sistema na pripremi požarne sezone. Takođe, analizirano je trenutno stanje u vezi sa ugroženošću Crne Gore od požara i predstavljeni resursi i kapaciteti kojima raspolažu učesnici sistema zaštite i spašavanja na državnom, lokalnom i preduzetnom nivou.

Bešović je  ovom prilikom upoznao prisutne sa  aktivnostima koje se svakodnevno sprovode na smanjenju rizika od požara i trenutnim kapacitetima kojima Direktorat raspolaže. Zahvalio je subjektima na sadržajnoj saradnji i naporima koje ulažu da bi se blagovremeno i efikasno reagovalo u slučaju nastanka požara.

Ovo je bila i prilika da se članovima Štaba predstavi Crnogorski informacioni sistem za različite vrste rizika, koji je uspostavljen u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju – JICA. Ovaj sistem, kada su u pitanju požari, omogućava njihovu ranu najavu, odnosno lociranje požara u početnoj fazi na teritoriji cijele Crne Gore, što treba da doprinese blagovremenom donešenju odluka vezano za odgovor na požare, kao i da omogući analizu podataka o štetama na opožarenim površinama. Takođe, predstavljena je i Baza podataka o rizicima, koja je uspostavljena u saradnji sa Evropskom komisijom i shodno kojoj imamo pregled administrativnih, tehničkih i finansijskih kapaciteta za odgovor, za devet grupa rizika.

Na sjednici su definisane dalje obaveze i zadaci, odnosno svaki subjekat u sistemu je dobio konkretna zaduženja u pogledu preventivnih i operativnih aktivnosti na smanjenju rizika od požara. Dogovoreno je da se sve informacije o preduzetim aktivnostima upućuju Direktoratu za zaštitu i spašavanje – Operativno-komunikacionom centru 112 a sve u cilju omogućavanja jedinstvenog, organizovanog i sistemskog odgovora u slučaju požara, ali i drugih nepogoda.

Operativni štab poziva građane da svojim odgovornim odnosom daju doprinos u zaštiti šuma i ekosistema od požara pridržavajući se uputstava i preporuka nadležnih službi i organa i apeluje na građane da ukoliko primijete požar isti prijave na broj 112.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.