Održan sastanak na temu „Podrška zemlje domaćina i bilateralni ugovori o saradnji u oblasti zaštite i spašavanja“

0

Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a organizovao je sastanak na temu „Podrška zemlje domaćina i bilateralni ugovori o saradnji u oblasti zaštite i spašavanja“, od 16. do 19. aprila 2024. godine, u Podgorici, u sklopu projekta ROSES – Cross Border Risk Awareness in Western Balkans (Svijest o prekograničnom riziku na Zapadnom Balkanu), koji se implementira u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.

Generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović istakao je da su tema sastanka, kao i ciljevi projekta ROSES veoma značajni za sve učesnike. Podrška zemlje domaćina važan je dio sistema zaštite i spašavanja, dok  bilateralni ugovori predstavljaju odličan instrument za konkretnu saradnju u oblasti prevencije, pripremljenosti i odgovora na katastrofe. „Svi smo bili u ulozi države koja je primala međunarodnu pomoć. To je težak i zahtjevan posao koji podrazumijeva ozbiljnu organizaciju i posvećenost kompletnog sistema. Siguran sam da su nam po tom pitanju iskustva bogata i različita. Ovaj sastanak je prilika da sve to saopštimo, uporedimo i definišemo, a kroz zaključke dodatno unaprijedimo“, naglasio je Bešović.

Na sastanku su pored projektnih partnera iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Grčke i Kipra i predstavnika Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, učestvovali i predstavnici institucija iz Crne Gore koje su od značaja za sistem zaštite i spašavanja i prekograničnu saradnju u smanjenju rizika od katastrofa (Uprava policije, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, Crveni krst Crne Gore i službe zaštite i spašavanja iz Bara i Ulcinja).

Ovaj sastanak omogućio je razmjenu informacija, iskustava i naučenih lekcija o zajedničkim prekograničnim rizicima od katastrofa, aktivnostima na sprovođenju bilateralnih sporazuma o saradnji u oblasti zaštite i spašavanja i implemetaciji procedura Podrške zemlje domaćina (HNS) u prekograničnim područjima. Učesnici sastanka su se saglasili da je potrebno nastaviti sa jačanjem prekogranične, bilateralne i regionalne saradnje na smanjenju rizika od katastrofa kroz sprovođenje zajedničkih preventivnih aktivnosti, kao i kroz unapređenje kapaciteta za odgovor na sve vrste rizika.

Takođe, upriličena je posjeta Operativno-komunikacionom centru 112 Direktorata za zaštitu i spašavanja MUP-a u Baru, kao i službama zaštite i spašavanja u Baru i Ulcinju, a učesnici sastanka su imali priliku i da posjete područja u opštini Ulcinj koja su pod rizikom od poplava sa prekograničnim uticajem. Takođe, u Ulcinju je sprovedena kampanja podizanja svijesti građana i djece na temu smanjenja rizika od zemljotresa.

Projekat ROSES sprovode Univerzitet Zapadna Makedonija iz Republike Grčke (koordinator projekta), Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine – Sektor za zaštitu i spašavanje, Direkcija za zaštitu i spašavanje Republike Sjeverne Makedonije, Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu Ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu Republike Grčke, Evropski univerzitet Kipar, Agencija za civilnu zaštitu Ministarstva odbrane Republike Albanije, nevladina organizacija Centar za razvoj i demokratizaciju institucija – CDDI iz Republike Albanije i firma za tehnologije geoprostornih informacija iz Republike Grčke.

Glavni ciljevi projekta su podizanje i jačanje svijesti o riziku od katastrofa, razmjena najboljih praksi i komunikacija o riziku kroz sprovođenje aktivnosti u okviru koncepta Podrške zemlje domaćina (HNS) u prekograničnom području, osnaživanje lokalnih zajednica za upravljanje rizikom od katastrofa, unapređenje bilateralnih sporazuma u oblasti zaštite i spašavanja, uključivanje ranjivih grupa u aktivnosti zaštite i spašavanja, jačanje svijesti o riziku od katastrofa u obrazovnim ustanovama, uvođenje inovativnih procesa u oblast zaštite kulturnog nasljeđa.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.