Odloženo saslušanje funkcionera DF-a: Stojankina baba je od Kneževića, a Milanova tetka je udata u Radoviće

0

Jedan od lidera De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lan Kne­že­vić tražio je izuzeće tužiteljke Stojanke Radović koja je trebala da ga sasluša povodom tvrd­nji da mu je “vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja” pred­lo­žio da pla­ti 10.000 eura ka­ko bi po­ni­štio pre­su­du ko­jom je ogla­šen kri­vim za na­pad na po­li­caj­ca.
Knežević je, navodno, došao do saznanja da su u rodbinskim odnosima, pa je tražio da ga sasluša specijalni tužilac Milivoje Katnić.
“Zahtjev za izuzećem Stojanke Radović je tražen zbog mogućih rodbinskih odnosa sa Milanom Kneževićem. Naime, baba po majčinoj liniji Specijalnog tužioca, Zora je rođena Knežević i iz istog je sela Mojanovići kao i svjedok Milan Knežević, a po njegovim tvrdnjama mogu biti u rođačkim odnosima. Takođe, rođena tetka Milana Kneževića, Persa, je udata za brata od strica majke Specijalnog državnog tužioca”, piše se u zahtjevu Milana Kneževića
On navodi da sumnja u nepristrasnost Stojanke Radović i strahuje da bi ona mogla biti subjektivna i to u njegovu korist.
“Zato je predložio da ga lično sasluša Milivoje Katnić sa kojim nije ni u kakvim rođačkim odnosima, osim što je jedna njegova bližnja rođaka iz istog sela Ćepetići kao i majka SDT -a”, zaključuje se u zahtjevu.
Podsjetimo, po­sla­nik DF-a je na­vo­de o po­nu­di iz­nio ka­da je do­bio od­lu­ku Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je osu­đen na če­ti­ri mje­se­ca ro­bi­je zbog na­vod­nog na­pa­da na po­li­caj­ca 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne. Pr­vo­bit­nom od­lu­kom Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Kne­že­vić je osu­đen na se­dam mje­se­ci za­tvo­ra, ali je Vi­ši sud tu ka­znu oci­je­nio pre­ve­li­kom te je sma­njio.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.