Novi EU zakon o baterijama: Uskoro će svaka morati da ima „pasoš“

0

Od 18. februara počela je sa primjenom Uredba Evropskog parlamenta i Savjeta EU o baterijama.

Uređen je cio životni ciklus svih baterija stavljenih na tržište EU u jedan pravni instrument – od rudarenja sirovina do dizajna, proizvodnje, stavljanja na tržište, upotrebe, i na kraju postupanja sa otpadom.

Uredba se primjenjuje na sve kategorije baterija, bez obzira na njihov oblik, masu, dizajn, sastav materijala, hemijska svojstva, upotrebu ili namjenu, a riječ je o pravilima vezanim za ograničenja za materije u baterijama, održivosti, efikasnosti, trajnosti i bezbjednosti.

Uredba propisuje obavezne informacije o baterijama za krajnje korisnike i privredne subjekte, uzimajući u obzir karbonski otisak izrade baterija, etičku nabavku sirovina i sigurnost nabavke, kako bi se olakšala ponovna upotreba, prenamjena i recikliranje baterija.

Takođe, propisuje se uspostava registra proizvođača za praćenje usklađenosti sa zahtijevima u pogledu upravljanja otpadnim baterijama, kao i minimalni zahtjevi za proširenu odgovornost proizvođača, sakupljanje i obradu otpadnih baterija.

Ističe se da se Uredbom utvrđuju i zahtjevi za „zelenu javnu nabavku“ baterija ili proizvoda u koje su baterije ugrađene.

Za baterije za električna vozila, punjive industrijske baterije sa kapacitetom većim od 2 kWh i baterije za laka prevozna sredstva, Uredba propisuje obavezu sastavljanja deklaracije o karbonskom otisku za svaki model baterije po pogonu.

Propisane su i obaveze u pogledu ciljeva skupljanja za države članice EU, kao i u vezi sa efikasnošću recikliranja i upotrebe materijala za subjekte za recikliranje.

Počevši od 18. februara 2027. godine, svaka baterija za laka prevozna sredstva, industrijska baterija sa kapacitetom većim od 2 kWh i baterija za električno vozilo mora da ima „pasoš“, u kom će biti sve informacije o modelu baterije.

 

(ZIMO)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.