Nova kadrovska rješenja Vlade

1

Vlada Crne Gore je danas održanoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja.

Saopšteno je da je Vlada u tom kontekstu:

donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za ugljovodonike Bogdana Fatića;

donijela Rješenje o određivanju Mervana Avdovića za vršioca dužnosti direktora Uprave za ugljovodonike;

donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za EU integraciju i međunarodnu saradnju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Vladimira Dragovića;

donijela Rješenje o određivanju Vladimira Dragovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za EU integraciju i međunarodnu saradnju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;

donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za projekte u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Vide Ristić;

donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom u Ministarstvu vanjskih poslova Stanice Popović;

donijela Rješenje o određivanju Stanice Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom u Ministarstvu vanjskih poslova;

donijela Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i to: Stevana Marića, Mojaša Đurovića i Milice Šljivančanin;

donijela Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i to: Veseljka Mandića, predsjednika i članova Sava Bokana, Mojaša Đurovića, i Stane-Sanje Kaluđerović;

donijela Rješenje o određivanju Ivane Martinić za vršiteljku dužnosti direktorice Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama;

donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove Radovana Bogojevića u Ministarstvu vanjskih poslova;

donijela Rješenje o određivanju Radovana Bogojevića za vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova;

donijela Rješenje o razrješenju dva člana Odbora direktrora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting” Ivane Grujić i Gorana Mitrovića;

donijela Rješenje o imenovanju Dijane Popović i Miloša Draškovića za članove Odbora direktrora Društva sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting”;

dala saglasnost za razrješenje izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije” Bora Todorovića;

dala saglasnost za imenovanje Mersudina Gredića za izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije”;

donijela Rješenje o izboru Ilije Mugoše za člana Odbora direktora „Aerodromi Crne Gore”;

donijela Rješenje o imenovanju Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo u sastavu: Dejan Stojanović, predsjednik i članovi Edis Ćatović, Milijana Knežević, Ćamil Kujević i Slobodanka Burić.

1 Comment
  1. Hilter komentariše

    Sram ih bilo. Sve neki bošnjački kadrovi iz vremena vladavine dps-a? Šta ti ovo znači Dritane? Ko si ti ustvari?

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.