Nišić: Primjenom strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja biti smanjen stepen nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja

0

Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić kazala je da je Vlada 11. aprila utvrdila Predlog zakona o psihološkoj djelatnosti, čijom izradom je kordininsalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, i dodala da je predlog zakona u skupštinskoj procedure.

Kako je pojasnila, tim zakonom se uređuju uslovi i način obavljanja psihološke djelatnosti, kontrola kvaliteta stručnog rada, nadležnost Komore psihiloga Crne Gore, kao i druga pitanja od značaja za tu djelatnost.

Ona je kazala da je izrađen i Zakon o jedinstvenom vještačenju invaliditeta kojim će se uvesti nova metodologija za vještačenje invaliditeta zasnovana na modelu ljudskih prava.

“Reforma sistema vještačenja invaliditeta dopronijeće uspostavljanju pravednijeg, ravnrrpavnijeg i jednostavnijeg pristupa pravima na novčanu podršku i uslgama namijenjenim osobama sa invaliditetima”, navela je Nišić i dodala da će biti ukinuto 25 komisija koje na različite načine targetiraju određene medicinske indikacije.

Ona je rekla da je izrađen Nacrt strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja za period od 2024. do 2028. godine, sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu, i da je na na javnoj raspavi.

“Strategija uspostavlja koordinisan i dosljedan način da se na nacionalnom nivou unaprijedi prevencija i pruži bolji odgovor na sve oblike nasilja nad djecom u svim okruženjima”, istakla je Nišić.

Smatra da će primjenom Strategije biti smanjen stepen nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja.

Nišić je rekla da je izrađen Nacrt strategije deinstitucionalizacije u Crnoj Gori za period 2024- 2028.

“Princip istitucionalizacije je evrospki princip po kojem moramo da postupamo. Prema ovom sistemu radiće se na osnaživanju usluga i omogućavanju starijim građanima da ostaju više u svojim zajednicama, osnaživanju porodica, kao i pružanju adekvatnih usluga”, rekla je Nišić i dodala da je za razvoj tih usluga predviđeno 18 miliona eura.

Ona je kazala da je u prethodnom periodu izrađen i Nacrt strategije sistema socijalne i dječje zaštite za period 2024-2028, sa Akcionim planom za ovu i narednu godinu, kao i da se radi na izradi Informacije u vezi sa ostvarenim progresom na planu borbe protiv nasilja nad djecom tokom prethodnih 15 godina.

Prema riječima Nišić, planiran je nastavak kampanje “Vidi sam, nijesi mali”, a za IV kvartal ove godine predviđeno je donošenje novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

“Nadamo se da ćemo sa tim zakonom moći dovesti do povećanja određenih iznosa koji su opredijeljeni za materijalna davanja najugroženijim stanovnicima”, rekla je Nišić.

Na pitanje šta se dešava sa Predlogom zakona o izmjeni Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti,Nišić je kazala da je radna grupa pri kraju sa usaglašavanjem tog zakonskog rješenja.

“Zakon neće imati nikakav diskriminatorski odnos i njime će biti propisan institut civilne žrtve rat. Još se gleda koliko se može ići na povećanje tih davanja”, rekla je Nišić i dodala da se nada da će to zakonsko rješenje tokom jula biti na javnoj raspravi.

Ona je kazala da se kasnilo sa izradom tok dokumenta, ali da je bilo potrebno više sagledavanja kako kocipirati sva pitanja, a da ni na jedan način ne poremeti međuljudske odnose u Crnoj Gori.

(Cdm)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.