Nastavak napada Demokrata na izvršnu vlast: Krapović sad udario na generalnog sekretara Vlade!

0

Ministar odbrane Dragan Krapović poručio je generalnom sekretaru Vlade Dragoljubu Nikoliću da će smatrati da odluke donosi u skladu sa političkim ciljevima, ukoliko mu ne dostavi audio-snimak dvije prošlonedjeljne sjednice Vlade u Ministarstvu odbrane, nakon što je on to odbio, odobrivši preslušavanje samo u prostorijama Generalnog sekretarijata, zaključuje se iz dokumenata u koje su “Vijesti” imale uvid.

Nakon što je sjednici od 14. marta započela tačkom usvajanja zapisnika sa maratonske sjednice od 12. i 13. marta, na kojoj je protivzakonito izabran vršilac dužnosti direktora policije, Krapović se usprotivio, izdvojio mišljenje i tražio da se unesu njegove primjedbe. Potom je podnio zahtjev da mu se dostavi tonski zapis na koji ima pravo po Poslovniku o radu Vlade.

Nikolić je Krapoviću odgovorio da mu se “daje saglasnost za korištenje tonskih zapisa”, ali da “njihovo dostavljanje nije uređeno” poslovnikom.

Pozivajući se na član 69 poslovnika, u kome stoji da se tonski zapis čuva u službenim prostorijama Generalnog sekretarijata, a da se koriste uz dozvolu generalnog sekretara, Nikolić je kazao da Krapović tonske zapise može koristiti u tim prostorijama, ali da ih prethodno obavijesti o terminu kako bi mu obezbijedili uslove za preslušavanje.

Pozivajući se na član 68, da članovi Vlade mogu koristiti tonski zapis “kada je to potrebno u vršenju njihove funkcije”, Krapović je od Nikolića zahtijevao da mu se snimak sjednica dostavi u Ministarstvo odbrane, a da će u suprotnom smatrati da ga generalni sekretar “sprečava u obavljanju funkcije i da odluke donosi shodno dnevno-političkim agendama”.

Trostrani zapisnik sa 20. sjednice Vlade naknadno je dopunjavan nakon što su iz prvobitne verzije tog dokumenta izostala upozorenja ministara iz Demokrata na tok rasprave kada se određivao privremeni šef policije.

Broj strana zapisnika je neznatno povećan nakon što su unijete ključne primjedbe Krapovića, koji je glasao protiv usvajanja zapisnika, o upozorenjima koja su on i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović uputili ostalim članovima Vlade na navodna kršenja zakona prije početka rasprave o predlogu premijera Milojka Spajića da se za v. d. direktora policije izabere Aleksandar Radović.

Na tri strane predloga zapisnika konstatovano je ko je prisustvovao sjednici a ko ne, navedene su tri tačke dnevnog reda, zaključci o tim tačkama, ali nema ni riječi iz žestoke rasprave koja je vođena više od deset sati sa nekoliko prekida.

U predlogu zapisnika u koji su “Vijesti” imale uvid, zaključeno je da je odbijen predlog Šaranovića da se za v. d. direktora UP odredi Lazar Šćepanović, ali i da je on odbio da predloži jednog od preostalih kandidata sa spiska prijavljenih lica, te da je Vlada ovlastila premijera Milojka Spajića da predloži drugog, a da je on predložio Radovića.

Krapović je zahtijevao da se u zapisnik unese da je Šaranović na sjednici rekao da je spreman da na sljedećoj sjednici predloži ime novog kandidata za privremenog šefa policije, što je podijelio sa kolegama iz izvršne vlasti tokom rasprave o toj tački dnevnog reda.

Ministar odbrane navodi da je Šaranović objasnio da se to nije moglo dogoditi na toj sjednici, jer je ta tačka dnevnog reda iscrpljena, te da nije sazvana nova sjednica na kojoj bi, saglasno proceduri, jedino mogao predložiti novog kandidata.

U Krapovićevim primjedbama na zapisnik, stoji da je nakon odbijanja Šaranovićevog predloga, a prije nastavka rasprave o daljim zaključcima, ministar odbane upozorio da je tačka dnevnog reda iscrpljena, te da ukoliko neko preuzme nadležnosti ministra unutrašnjih poslova i članovi Vlade koji to podrže grubo krše Zakon o unutrašnjim poslovima i ulaze u zonu krivične odgovornosti.

Krapović je istakao da čine krivično djelo zloupotrebe službenog položaja na način što će prekoračenjem službenih ovlašćenja pribaviti korist Radoviću i to tako što bi ga premijer, kome to ne pripada po Zakonu, predložio sa liste zainteresovanih lica i pored jasnog pisanog naznačenja od strane ministra unutrašnjih poslova u aktima dostavljenim Vladi da Radović nije kandidat za v. d. direktora Uprave policije saglasno Zakonu o unutrašnjim poslovima.

Povodom izbora Radovića, mišljenje su izdvojili članovi Vlade iz Demokrata Aleksa Bečić, Momo Koprivica, Danilo Šaranović, Dragan Krapović, Vladimir Martinović i Tamara Vujović, kao i ministar pravde Andrej Milović.

Nikolić je Krapoviću odgovorio da mu se “daje saglasnost za korištenje tonskih zapisa”, ali da “njihovo dostavljanje nije uređeno” poslovnikom

(Vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.