Na Pravnom fakultetu devet kandidata primljeno, pa ostali bez indeksa

0
Devet kandidata, koji su na konkursu stekli pravo na upis u prvu godinu studija na podgoričkom Pravnom fakultetu, isto su izgubili juče.

Upisna komisija juče je zbog toga donijela odluku o korekciji konačne rang liste, u slkladu sa članom 15, stav 3 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore (UCG). Oni su konstatovali, da je nakon isteka utvrđenog roka do 5. jula u 13 časova, devet kandidata izgubilo pravo na upis.

– Ovom odredbom određeno je da u slučaju kada kandidat koji je ostvario pravo na upis, u predviđenom roku nije izvršio upis, on gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi – objašnjeno je u osluci upisne komisije.

Konačna rang lista u prvom upisnom roku na Pravnom fakultetu objavljena je 2. jula, a odlukom Vijeća odobren je upis 210, od 231 prijavljenog kandidata.

 

Umjesto devet kandidata, koji se nijesu upisali u roku, indeks će dobiti oni koji su bili ispod crte, odnosno na rang listi pozicionirani od broja 211 do 219. U skladu s Pravilnikom ovi kandidati moraju se javiti i upis obaviti do 8. jula u 9 časova. Ukoliko se ne jave u roku i oni će izgubiti pravo na upis.

Ova odluka i imena kandidata koji će biti primljeni objavljeni su na oglasnoj tabli i na sajtu Pravnog fakulteta.

(dan)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.