Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje za mjesec dana 5.000 nezaposlenih više

0

U Crnoj Gori je na kraju februara bilo 52.440 nezaposlenih, skoro 5.000 više nego u januaru, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje.

Istovremeno, na Birou rada je i 4.548 građana sa fakultetskim obrazovanjem, 331 magistar, ali i 18 doktora nauka. Kao i u ukupnoj statistici, žene čine većinu među visokoobrazovanim nezaposlenim kadrom. Na evidenciji nezaposlenih je 2.886 žena sa fakultetskom diplomom, kao i 187 sa magistarskom titulom i sedam sa zvanjem doktora nauka.

Veliki broj visokoobrazovanog kadra na evidenciji nezaposlenih nije novina, iako su cifre nešto manje, više hiljada visokoškolaca, oko 200 magistara i više doktora nauka bez posla je bilo i tokom prethodne tri godine. Kako bi smanjili broj nezaposlenih visokoškolaca, Zavod za zapošljavanje, devet godina zaredom sprovodi Program stručnog osposobljavanja kroz koji se visokoškolcima bez radnog iskustva obezbjeđuje pripravnički staž od devet mjeseci.

Prema podacima ZZZ, do sada je više od polovine korisnika programa ostalo da radi kod istog ili našlo posao kod drugog poslodavca. Kako navode, cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija.

Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike, navode u ZZZ.

Da taj trend velikog broja visokoobrazovanih bez posla traje već duže vrijeme naglašava i Maja Vukićević (DF), član Odbora za rad.

Tržište rada je osiromašeno, ljudi nemaju mogućnost da se profesionalno ostvare, a tu je i problem rada na crno, jer su mnogi zbog egzistencije prinuđeni da prihvataju poslove koji su minimalno plaćeni i uz to bez osiguranja. To je problem koji nova vlada mora da riješi u narednom periodu. Takođe, prioritet je oživljavanje uništene crnogorske privrede, kazala je Vukićevićeva.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.