MJU: Zakon o SPI Skupštini upućivan tri puta, žalimo što se parlament bavio formom a ne suštinom

0

Skupština Crne Gore donijela je odluku da se Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama izostavi sa dnevnog reda, jer po njihovom mišljenju isti nije u saglasnosti sa Ustavom i pravnim sistemom, poručuju iz Ministarstva javne uprave (MJU).

“Ministarstvo javne uprave ukazuje javnosti da predloženi zakonski tekst nije u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, te da je u postupku njegove pripreme Sekretarijat za zakonodavstvo dao pozitivno mišljenje o usklađenosti Predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore. Nadalje, ni Zakonodavni odbor Skupštine nije dao ocjenu da je ovaj zakon u cjelini ili u nekom svom dijelu u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, već je na samoj sjednici konstatovao da isti nije u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa, a iz razloga što se Predlogom zakona mijenja više od 50 odsto važećeg Zakona, što je pitanje za Sekretarijat za zakonodavstvo”, navedeno je u saopštenju resora ministra Maraša Dukaja.

Iz MJU posebno su naglasili da je zakon u Skupštini “proveo” dvije i po godine, te da radna tijela Skupštine nijesu imala zamjerke na suštinu zakonskih rješenja, već na formu u kojoj su izmjene predložene.

“U prilog ovome govori i činjenica da je Predlog zakona jednoglasno podržan od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu. Iskazujemo žaljenje što Skupština nije prepoznala značaj ovog zakona, pa su prednost dali formi, a ne suštini, naročito kod činjenice da je isti dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije i jedan je od najznačajnijih propisa za transparenost i otvorenost rada organa i institucija u Crnoj Gori. Ne možemo se kao jedinstveni sistem selektivno baviti propisima od značaja za naš demokratski put i napredak u pregovorima sa EU, niti Ministarstvo javne uprave može objasniti različite ocjene o zakonu od strane nadležnih odbora Skupštine, a još manje što se zakonu nije dala neophodna pažnja, već je tri puta za skoro 30 mjeseci samo premještan kroz kancelarije parlamenta, bez da se na njegovom prilagođavanju poradi u domu koji ima originerna ovlašćenja da donosi zakone”, dodaju iz Dukajevog resora.

Ministarstvo javne uprave će, kažu, ponovo pokrenuti proceduru i pripremiti predlog novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama, te se “nadamo da će ga Skupština Crne Gore razmotriti kada joj bude upućen po četvrti put”.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.