Mladen Mikijelj

Ministarstvo raspisalo javni poziv za dodjelu podrške proizvođačima jaja, pilećeg i ćurećeg mesa

0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa Agrobudžetom za 2024. godinu i budžetskom linijom 3.2 – Program unapređivanja stočarstva za 2024. godinu, objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške registrovanim proizvođačima jaja, pilećeg i ćurećeg mesa (tov brojlera), za prvu polovinu 2024. godine.

Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj Javni poziv i zahtjev za podršku objavljeni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv.

Trajanje Javnog poziva je od 13. maja 2024. godine do 24. maja 2024. godine

Podrška se ostvaruje u iznosu 0,10 evra po kg pilećeg mesa, maksimalno do 2,2 kg po brojleru i 0,10 evra po kg ćurećeg mesa a najviše do 20 kg po ćurki za period od 15.10.2023.godine do 15.04.2024 godine, odnosno 4,00 evra na 1.000 komada jaja, maksimalno do 150 jaja po koki nosilji za period od 15.10.2023 do 15.04.2024 godine u registrovanim objektima za držanje koka nosilja.

Visina podrške se utvrđuje na osnovu podnijetog zahtjeva poljoprivrednog proizvođača, nakon utvrđenog broja koka nosilja, pilića, i ćurića administrativne i terenske kontrole registrovanih objekata za držanje koka nosilja pilića,i ćurića kao i drugih dostavljenih dokaza. Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je zahtjev u skladu sa uslovima Javnog poziva, po dobijanju pozitivnog mišljenja nakon terenske kontrole, sredstva podrške će se od strane Ministarstva uplatiti na žiro račun korisnika sredstava podrške, po donošenju Rješenja o odobravanju sredstava podrške (u daljem tekstu: Rješenje o odobravanju).

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-280.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.