Ministarka Vujović: Sektor kulture će aktivnije koristiti sredstva iz evropskih fondova i doprinositi održivom rastu

0

Ministarstvo kulture i medija će raditi na aktivnijem i odgovornijem iskorišćavanju potencijala fondove Evropske unije za kulturni i kreativni sektor, kako bi zajedno sa partnerima ubrzali rast i obezbijedili održivost sektora, što bi ovaj sektor postavilo korak ispred drugih.

To je poručila ministarka kulture i medija dr Tamara Vujović prilikom prezentacije strateškog projekta South Adriatic Creativity – Kreativnost na Južnom Jadranu, čiji je nosilac Ministarstvo kulture i medija, a koji je finansiran u okviru IPA programa Južni Jadran.

„Zato će Crna Gora proaktivnije koristiti fondove EU za kulturni i kreativni sektor, kako bi ubrzala rast i obezbijedila održivost sektora, zato ćemo u narednom periodu još aktivnije raditi na promociji svih potencijala ovog sektora i komunikaciji spektra mogućnosti za njegov razvoj  koji može biti dodatno podržan saradnjom sa partnerima“, poručila je Vujović.

„Jasno postavljam kao cilj i pred administracijom MKM i svim institucijama i organima uprave koje su dio našeg sistema, da aktivnije i odgovornije pristupe iskorištavanju ovih potencijala“, kazala je Vujović ističući da su međunarodni fondovi i programi ključni alat za postizanje održivog  razvoja, tehnološkog napretka, kulturnog razvoja, socijalne uključenosti, ekološke održivosti, te jačanje regionalne i globalne saradnje.

„Ponosni smo što ćemo sa partnerima iz Italije i Albanije u naredne četiri godine realizovati brojne aktivnosti koje će imati za cilj povezivanje sektora turizma i kulture kroz održivo ulaganje u  kulturnu infrastrukturu nepokretna kulturna dobra, što će u  konačnom doprinijeti razvoju sektora kreativnih industrija“, istakla je Vujović.

Realizacija projekta SA CREATIVITY nastavak je strateških aktivnosti Ministarstva kulture i medija koje su usmjerene na stvaranje infrastrukturnih uslova za rast i razvoj sektora kulture u cilju promocije kreativnih potencijala umjetnika i preduzetnika u kulturi.

Vujović je da kazala da implementacijom projektnih aktivnosti želimo da doprinesemo  stvaranju uslova za umrežavanje i prekograničnu saradnju kulturnih i turističkih aktera, kako bi region Južnog Jadrana kreirao  zajedničke kulturne i turističke proizvode i na taj način doprinio  samoodrživosti sektora u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori.

„Radujemo se saradnji sa našim partnerima iz regija Pulja i Molize, kao i Ministarstva turizma i životne sredine Republike Albanije i  Nacionalne turističke organizacije Crne Gore. Uvjerena sam da ćemo zajedničkim snagama, koristeći potencijale koje naše  multisektorsko partnerstvo nudi, uspjeti da povežemo sektore  kulture í turizma na najbolji mogući način, stvarajući zajednički  kulturno-turistički proizvod koji će biti atraktivan i održiv“, dodala je.

„Revitalizacija kulturnog nasljeđa i stavljanje kulturnih dobara u kontekst održive namjene, jedan su od prioriteta u radu našeg  Ministarstva, zbog toga sam izuzetno zadovoljna što je dio projektnih aktivnosti rekonstrukcija i revitalizacija Tvrđave Španjola u Herceg Novom koja ima status nepokretno kulturno dobro i značajne potencijale za razvoj i promociju kulturnog  turizma. Rekonstrukcijom će ovo kulturno dobro biti obnovljeno zaštićeno od daljeg propadanja i biće korišćeno u svrhu  prezentacije kreativnih potencijala Crne Gore, regiona i šire, budući da će u objektu biti uspostavljen međunarodni kreativni centar sa  rezidencijalnim kapacitetima. Uvjerena sam da ćemo nakon  rekonstrukcije i stavljanja u funkciju imati reprezentativan i  konkurentan prostor koji će služiti razvoju sektora stvaralaštva i  kreativnih industrija, s posebnim fokusom na mala i srednja  preduzeća iz ovih oblasti“, jasna je Vujović.

Ona je podsjetila da je Ministarstvo kulture i medija još jednom prepoznato kao nosilac projekta vrijednog gotovo pet miliona eura i da je uvjerena da će na kraju 2027. godine svjedočiti uspješnoj  realizaciji projekta SA CREATIVITY i investicija u sve tri države,  kao i svih ostalih aktivnosti koje će doprinijeti povezivanju regiona  i izgradnji kapaciteta svih uključenih aktera.

„Implementacija ovakvih projekata doprinosi ne samo razvoju infrastrukture i samog sektora kulture, već i  izgradnji institucionalnih kapaciteta aktera uključenih u samu  realizaciju projekata, što je posebno važno u kontekstu evropskih  integracija Crne Gore i težnje da budemo sljedeća članica  Evropske unije.

Sigurni smo da će SA CREATIVITY biti još jedan u nizu uspješno sprovedenih projekata u oblasti kulture“, zaključila je Vujović.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević čestitala je Ministarstvu kulture i medija na prilici da opet bude nosilac projekta vrijednog gotovo 4,8 miliona eura, koji se ovog puta finansira kroz Interreg IPA program Južni Jadran.

„Vjerujem da su ukazano povjerenje zaslužili uspješnim upravljanjem nedavno završenim projektom 3C, koji je realizovan u okviru prethodne perspektive Interreg IPA programa Italija – Albanija – Crna Gora“, kazala je Gorčević, i najavila da narednih dana očekuju raspisivanje Poziva za standardne projekte, čija ukupna vrijednost iznosi oko 38 miliona eura.

„To je ujedno i poziv svim potencijalnim korisnicima iz Crne Gore da iskoriste brojne mogućnosti koje nude programi evropske teritorijalne saradnje“, poručila je Gorčević.

Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić iskazao je zadovoljstvo što je Herceg Novi kroz ovaj projekat dobio podršku i šansu da, uz očuvanje vrijednog istorijskog spomenika iz 16. vijeka, kulturi da novu dimenziju.

“Herceg Novi je grad kulture u kojem je oduvijek prisutan šarm umjetnosti kroz koju se živi i kojoj se posvećuje velika pažnja. Podjednako smo ponosni na taj segment kao i na veoma bogato kulturno istorijsko naslijeđe među kojima se izdvajaju fortifikacioni objekti. Zbog toga nam je od presudne važnosti mogućnost da drevnu tvrđavu Španjolu obnovimo i u njoj osposobimo međunarodni kreativni, umjetnički centar. Raduje nas što ćemo mladim umjetnicima stvoriti uslove da iskažu umjeće i talenat, afirmisanim umjetnicima da prikažu znanje i vještine, a svima koji dođu ponuditi mjesto susreta umjetnosti, druženja, kreativnosti“, kazao je Katić i istakao da su ovakvi projekti bez premca jer je umjetnost pokretač razvoja društva, a kultura temelj naroda i grada.

Kjara Kampanile, je ispred Zajedničkog sekretarijata programa Južni Jadran naglasila važnost svih strateških projekata koje će u narednom periodu sprovoditi institucije iz Italije, Albanije i Crne Gore, posebno akcentujući njihovu važnost za zajednicu i sve uključene države.

Direktorica NTO CG, dr Ana Tripković-Marković, istakla je da se značaj kulture u turizmu ne može precijeniti, kao ni značaj turizma za Crnu Goru. Prema njenim riječima, kultura je oduvijek bila, a sa godinama postaje i sve više, jedan od najvažnijih faktora koji utiču na turistu da odabere neku zemlju za svoju sljedeću destinaciju.

Saopštila je da najnoviji podaci iz Istraživanja gostiju za 2023. godinu ukazuju na istaknut značaj kulturnih iskustava za turiste. „Istraživanje je pokazalo da su ljubitelji kulturnih događaja u Crnoj Gori veoma zadovoljni lokalnim festivalima, predstavama, koncertima, posjetama muzejima, galerijama i izložbama”, kazala je Tripković-Marković.

Ona je zaključila da projekat SA_Creativity predstavlja značajan korak ka unapređenju turizma u Crnoj Gori, ističe njegovu predanost u promovisanju održivih prekograničnih razvojnih puteva, fokusirajući se na digitalnu i zelenu tranziciju u turističkom sektoru.

Milena Ražnatović, samostalna savjetnica u Ministarstvu kulture i medija, predstavila je aktivnosti projekta SA CREATIVITY koji će do kraja 2027. godine sprovoditi Ministarstvo kulture i medija sa partnerima iz regija Pulja i Molize iz Italije, Ministarstvom turizma i životne sredine Republike Albanije i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore.

Očekivani rezultat projekta biće povezivanje sektora kulture i turizma u tri države kroz zajedničku strategiju za promociju kulturnih, turističkih i kreativnih potencijala.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.