Ministar Ivanović mijenja teze

0

Savjetnica predsjednika za vanjsku politiku Marija Lakić Barfus reagovala je na navode ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića povodom imenovanja ambasadora, i istakla da Ivanović mijenja teze.

„Kabinet predsjednika je u odgovoru na pitanja medija – iznio zamjerke koje se tiču suštine procesa imenovanja kandidata za ambasadore, kvaliteta pojedinih kandidata, sa posebnim naglaskom na rezon njihovog odabira za pojedina DKP – a ne na tehničko administrativna pitanja koja se tretiraju u odgovoru ministra Ivanovića“, kaže ona.

Ako je, kako dodaje, neka institucija u Crnoj Gori u proteklom periodu pokazala posvećenost vanjskopolitičkoj agendi, jačanju kredibilnosti Crne Gore kao NATO članice, kao i unapređenju odnosa Crne Gore sa susjedima, jačanju uloge Crne Gore u multilateralnim okvirima, suštinskom ubrzanju evropske integracije Crne Gore, to je Predsjednik Crne Gore.

„Isto važi za odgovoran pristup svakoj temi koja je došla na red, pa i onima iz vanjskopolitičke agende, vodeći se državničkom politikom, meritokratskim i odgovornim pristupom, a ne populističkim konstrukcijama, politikanstvom i partitokratijom, koje skreću pažnju sa suštine na periferne stvari“, ističe se u odgovoru.

Lakić Barfus je saopštila i da je predsjednik Crne Gore posljednja osoba kojoj se može spočitati neažurnost i kašnjenje kada se radi o temama od državnog interesa.

„A pitanje postavljanja ambasadora jeste takva tema. Ponavljamo da je Predsjednik Crne Gore jedini koji je obavio razgovore sa svim kandidatima od kojih neki nijesu ni bili na liniji proklamovane vanjskopolitičke agende, dok su neki imali i dvojna državljanstva“, kaže Lakić Barfus.

Dodaje da, ako je MVP pristupio temeljno procesu, postavlja se pitanje kako je moguće da neki od potencijalnih kandidata nijesu ni ispunjavali zakonske uslove za imenovanje?

„Razumijemo dinamiku koju nameću partijski dogovori, ali prijedlog ne dolazi od političkih partija već od Vlade, od koje se očekuje da predloži kandidate koji ispunjavaju zakonske uslove, i koji razumiju vanjskopolitičke ciljeve naše zemlje, i koji će sprovoditi ne partijske, nego državne interese“, istakla je ona.

Podsjeća da je već ranijeMilatović iskazao svoje nezadovoljstvo pristupom u odabiru prijedloga, kako samom procedurom (činjenicom da sa potencijalnim kandidatima nisu obavljene konsultacije), tako i potenciranjem partijskih postavljenja na uštrb karijernih diplomata, i to na najvažnijim mjestima.

„Ponavljamo da je politizacija diplomatske mreže dodatno problematizovana kroz prizmu imenovanja političkih ambasadora u centrima koje posmatraju kao maticu. Do sada, u Kabinet predsjednika smo dobili prijedlog Vlade za imenovanja sedam ambasadora, od čega su čak 4 političko-partijska imenovanja, a tri su iz reda karijernih diplomata, iako je dio političkih postavljenja i procenat od 30 posto postavljen zakonom“, navodi Lakić Barfus.

Kaže i da zabrinjava činjenica da Vlada još uvijek nije predložila kandidata za ambasadora pri NATO, imajući u vidu da je već odavno to mjesto upražnjeno, a da je jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta jačanje kredibiliteta unutar NATO saveza.

„Na važnost hitnog imenovanja ambasadora pri NATO nam je dobronamjerno ukazivano i od strane saveznika. Nadalje, još uvijek nemamo prijedlog ni za stalnog predstavnika pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, imajući u vidu našu kandidaturu za nestalnu članicu SBUN 2026- 2027. I ovo imenovanje je trebalo da bude prioritet, budući da je jačanje uloge Crne

Gore u multilateralnim okvirima vanjskopolitički prioritet Crne Gore“, istakla je Lakić Barfus.

Dodaje da, istovremeno, iako se često govori o jačanju odnosa sa susjedima, Vlada nije predložila ni ambasadora u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Albaniji.

„Konačno, iako vanjskopolitičke konsultacije nisu obaveza propisana Ustavom ili zakonom, one su neophodne i obavljaju se u svakoj demokratskoj državi, pa se ne može govoriti o nečijoj dobroj volji“, navodi se u saopštenju Lakić Barfus.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.