MF: Sava Laketić stupio na dužnost v.d. direktora Poreske uprave

0

Ministar finansija Novica Vuković kao koordinator Poreske uprave predao je danas dužnost novoizabranom vršiocu dužnosti direktora Poreske uprave Savi Laketiću
Poželivši uspjeh u radu na čelu Poreske uprave, koja čini srž finansijskog sistema države, ministar Vuković iskazao je očekivanje da će novi direktor dati puni doprinos sistemskom jačanju ovog organa i unaprjeđenju njegove ukupne funkcionalnosti, uz ostvarivanje zajedničkih ciljeva – efikasniju reformu poreskog sistema i jačanje poreske discipline.

V.D. direktora Poreske uprave Sava Laketić kazao je da ovom zahtjevnom poslu pristupa odgovorno i da će ga obavljati punom posvećenošću, u interesu države, građana i privrede,uz konkretne mjere jednostavnijeg i efikasnijeg servisiranja svih obveznika. Naglasio je odlučnu opredijeljenost za potpunu profesionalizaciju organa kojim će upravljati, zalažući se za apsolutnu efikasnost, mjerljive rezultate, depolitizaciju i odsustvo selektivnosti u postupanju.

Zajednički je konstatovano da jedan od prioriteta u narednom periodu treba da bude efikasnija naplata poreskih prihoda i nagomilanog duga, uz istovremeno širenje poreskog obuhvata, što je naročito važno za jačanje prihodne strane budžeta i stabilnost državnih finansija. Zaključeno je da je puni fokus potrebno dati reformi poreske administracije, poštovanju poreskih propisa, osavremenjavanju procedura, a sve u skladu sa praksama visokorazvijenih zemalja Evropske unije.

Podsjetimo, Laketić na čelo Poreske uprave dolazi sa pozicije izvršnog direktora revizorske kuće PricewaterhouseCoopers (PwC) za Crnu Gore. Član je Upravnog odbora Američke privredne komore (AmCham), a pored zavidnog iskustva u oblasti revizije, aktivno je učestvovao u značajnim projektima primjene međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), unaprjeđenja internih procesa i procedura, kao i finansijskog upravljanja i izvještavanja.

Primopredaji dužnosti prisustvovala je i Biljana Peranović, generalna direktorica Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija, kao i predstavnici organizacionih jedinica Poreske uprave.

(DAN)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.