MER organizuje okrugle stolove povodom Nacrta zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora  

0

Ministarstvo energetike i rudarstva (MER) organizuje tri okrugla stola o Nacrtu zakona o korišćenju energije iz obnovljivih u Podgorici 12, 13. i 14. februara 2024. godine u terminu od 10 do 14 časova u prostorijama Stare zgrade Vlade (Jovana Tomaševića bb).

Predviđeni program odvijaće se po sljedećem rasporedu:

„Ponedjeljak, 12. februar, u terminu od 10 do 14 – energetski subjekti, nezavisni regulator;

Utorak, 13. februar, u terminu od 10 do 14 – privredni subjekti, organi, organizacije, udruženja;

Srijeda, 14. februar, u terminu od 10 do 14 – nevladine organizacije i zainteresovana javnost“, saopštili su iz ministarstva.

U cilju transparentnosti postupka izrade Nacrta zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora Ministarstvo energetike i rudarstva organizuje okrugle stolove kako bi sva zainteresovana javnost uzela učešća u izradi ovog važnog dokumenta u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i kako bi se što veći broj zainteresovanih organa, organizacija, udruženja i pojedinca uključilo u okrugle stolove i dalo svoj doprinos unaprjeđenju kvaliteta teksta.

Obaveza Crne Gore je da, kao članica Energetske zajednice i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji implementiramo propise EU i iz oblasti energetike.

Ministarstvo energetike i rudarstva će, pored okruglih stolova, istovremeno omogućiti svim zainteresovanim licima da do petka, 16.2.2024. godine dostave primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora.

„Odlukom Energetske zajednice je utvrđena obaveza da do 31. decembra 2022. godine izvršimo transponovanje i implementaciju Direktive (EU) 2018/2001 o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora, prilagođene na nivou Energetske zajednice. Ovom direktivom se utvrđuje zajednički okvir za promociju energije iz obnovljivih izvora i postavlja cilj za udio energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u 2030. godini, za članice Energetske zajednice. Za Crnu Goru taj cilj je 50%“, naveli su iz ministarstva.

Kako su dodali, „u vezi sa tim, Nacrtom ovog zakona izvršeno je usklađivanje sa navedenom Direktivom čime je istovremeno uređen i postupak, kako bi se dostigao zacrtani cilj od 50% udjela energiije iz obnovljivih izvor au finalnoj potrošnji.“

„Ovim nacrtom se propisuju i pravila o finansijskoj podršci za električnu energiju iz obnovljivih izvora, o sopstvenoj potrošnji takve električne energije, o upotrebi energije iz obnovljivih izvora u sektoru grijanja i hlađenja i sektoru saobraćaja, o regionalnoj saradnji, o garancijama porijekla, o administrativnim postupcima i informacijama i osposobljavanju. Pored toga, utvrđuju kriterijumi održivosti i uštede emisije gasova sa efektom staklene bašte za biogoriva, biotečnosti i goriva iz biomase“, piše u saopštenju.

Hitnost postupka zahtjeva brzo djelovanje pri pripremi Nacrta zakona o OIE, a razlog hitnosti je finansijska podrška iz EU fondova i povoljni kreditni aranžmani sa Svjetskom bankom.

P“rimjedbe, predlozi i sugestije za Nacrt zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora dostavljaju se Ministarstvu energetike i rudarstva, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail: [email protected] i [email protected] . Službenici ministarstva biće na raspolaganju radnim danima na broj telefona 020/482-216 kako bi objasnili potencijalne nedoumice ili odgovorili na pitanja.  Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je do petka, 16.2.2024. godine“, zaključili su iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.