Mladen Mikijelj

Martinović odgovara na pitanja poslanika: Zimska sezona loše uticala na poslovanje svih pružalaca usluga, posljedica drastičan pad prihoda

0

U toku je nastavak treće posebne sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini. Na pitanja poslanika odgovara ministar turizma, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović.

Poslanik Socijaldemokrata Branislav Nenezić pitao je ministra da li ima u planu da predloži Vladi Crne Gore paket mjera za smanjenje negativnih posledica loše turističke sezone kroz subvencije svim registrovanim izdavaocima smještaja, ugostiteljskim djelatnicima i turističkoj privredi na sjeveru Crne Gore.

Martinović je kazao da je usljed nedostatka sniježnih padavina, protekla zimska sezona uticala na loše poslovanje svih pružalaca usluga u turizmu i ugostiteljstvu u sjevernom regionu Crne Gore, što je imalo za posledicu drastičan pad prihoda.

“Ovo ministarstvo tokom prethodne godine sprovelo je mjeru podrške kroz Javni poziv za nabavku opreme velike vrijednosti u turizmu ugostiteljstvu, a koja mjera je uspješno realizovana krajem decembra 2023. godine. Mjera je podrazumijevala podršku za hotele i sličan smještaj, shodno kojoj su bili predviđeni posebni intenziteti finansijske podrške usmjereni prvenstveno na razvoj manje razvijenih opština, a što se pokazalo kao uspješan vid podrske. Ukratko, navodimo da su navedenim programom privrednim subjektima subvencionisana već uložena sredstva u opremu velike vrijednosti i to za subjekte koji posluju u manje razvijenim opštinama u iznosu od 50 odsto, a u razvijenim opštinama u iznosu od 40 odsto. Ukupan vid podrške iznosio je oko 1.500.000 eura”, kazao je Martinović.

Poručuje da će Ministarstvo i u narednom periodu razmotriti slične modele, po kojima bi se sprovela određena mjera, kao vid podrške turističkoj privredi, koja prevashodno posluje na sjeveru Crne Gore, a čija djelatnost i poslovanje su tokom zimske sezone 2023/2024. direktno zavisili od odgovarajućih vremenskih uslova.

“Prvi kvartal u godišnjem poslovnom ciklusu privrede svakako predstavlja izazovan period i u redovnim uslovima poslovanja, a posebno je izazovan u uslovima nemogućnosti poslovanja što je evidentno u ovom slučaju, s obzirom na uslove u kojima se zimska sezona odvijala”, navodi Martinović.

Ističe da će se poslovni rezultati i umanjenje prihoda u prvom kvartalu odraziti i na poslovanje u ostalim mjesecima tj. do mjeseca početka ljetnje turističke sezone, kada očekuju dobru
posjećenost turističkim centrima na sjeveru, što bi uticalo na pokrivanje dijela gubitka nastalog u prethodnom periodu.

“Uprkos činjenici da je potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva za ovaj vid podrške, uložićemo dodatne napore da u saradnji sa Ministarstvom finansija i drugim relevantnim institucijama razmotrimo moguću implementaciju određenih mjera podrške, kako bi eventualna predložena mjera bila efikasna i usklađena sa potrebama turističke privrede na sjeveru, a prilikom pripreme naredne zimske turisticke sezone”, poručuje Martinović.

Nenezić je kazao da niko ne očekuje da može da se utiče na vremenske uslove, ali mogu na aktivnosti.

Branimir Nenezić
“Ne možete mi reći da ove mjesece zimske sezone, imali smo proljećno vrijeme, da u saradnji sa NTOCG na Žabljaku i Kolašinu nije mogao da se organizuje neki program kako bi turiste doveli tamo”, dadao je Nenezić.

Zatim je pitao Martinovića da li LNG terminal i Termoelektrana treba Baru, te da li zna da nekoliko vikenda ne radi Centar za posjetioce na NP Skadarsko jezero, a sasvim uredno se naplaćuje karta za NP.

“Nije radio uz obrazloženje da vikendima ne rade. Vi se zalažete za sezonu 365 dana, da li ćete onda se zalagati za 365 danas minus dane vikenda kada je u pitanju Skadarsko jezero”, pitao je Nenezić.

Martinović je poručio da Nenezić postavi pitanja Ministarstvu u pisanoj formi.

U Crnoj Gori registrovano 499 hotela

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin pita koje je aktivnosti Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera preduzelo na planu normativnog unapređenja iz oblasti turizma, diverzifikacije turističkog proizvoda i koliko je sredstava usmjereno kroz projekte podsticajnih mjera iz oblasti turizma, koliko ima hotela i kakva je struktura u pogledu kategorije hotela.

Martinović navodi da je Program podsticajnih mjera za 2023. godinu usvojen u drugom kvartalu 2023. godine (od strane 43. Vlade) i 31. maja su raspisani javni pozivi.

“Program se sastojao od pet mjera podrške. Sredstva su obezbijeđena iz Budžeta Crne Gore u iznosu od 630.000 eura, od kog iznosa je Ministarstvo obezbijedilo 400.000 eura, a NTO CG 230.000 eura. Na osnovu donesenih odluka za svih 5 navedenih mjera, ukupna sredstva dodijeljena za 77 korisnika sredstava su iznosila 450.250,50 eura”, istakao je Martinović.

Na osnovu Programa rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu prethodno Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, ciji je pravni sljedbenik Ministarstvo turizma, ekologije, odrzivog i razvoja sjevera, raspisaloje krajem avgusta 2023. i Javni poziv za domaca, mikro, mala i srednjim preduzeca za ucesce u postupku dodjele sredstava za programsku liniju za nabavku opreme velike
vrijednost! u turizmu.

“Budžetom Ministarstva za 2023. godinu u ovu svrhu bilo je opredijeljeno 1,500.000 eura. Cilj navedenog Programa bila je podrška za mikro, mala i srednja preduzeća koja ulažu u primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i pripremanja hrane, pića i napitaka, i to hotele i slične objekte (turističko naselje, motel, pension, eco lodge i wild beauty resort), a koji ne posluju po kondo i mješovitom modelu poslovanja. Na osnovu 78 pristiglih zahtjeva, Ministarstvo je donijelo Odiuku o dodjeli sredstava za programsku liniju za nabavku opreme velike
vrijednosti u turizmu za 40 privrednih subjekata kojima je dodjeljen ukupan iznos od 1.471.430, eurea, dok 38 podnosilaca zahtjeva nije ispunilo uslove iz Javog poziva”, kazao je Martinović.

Kada je riječ o hotelima njihovoj struktuii u pogledu kategorije, ističe da je na dan 4.4.2024. godine, u Crnoj Gori, registrovano ukupno 499 ugostiteljskih objekata – vrste “Hotel”.

“Od navedenog broja 214 hotela (42,89 odsto) odnosi se na hotele kategorije 4*, a 37 hotela (7,41 odsto) na hotele kategorije 5*. Od stupanja na dužnost 44, Vlade Crne Gore, tj. od 31. oktobra 2023. godine, odobrenje za rad je dato za četiri hotela, i to tri hotela kategorije 4* i jedan kategorije 5*, dodao je Martinović.

Poslanica Simonida Kordić pitala je Martinovića koje podsticajne mjere za razvoj turizma planira da primijeni Ministarstvo, kako bi se eliminisali efekti sezonalnosti ove privredne grane.

Martinović je naveo da Vlada Crne Gore donosi godšnji Program podsticajnih mjera u oblasti turizma, te da se program se realizuje 2014. godine i u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore.

“Donošenje Programa podsticajnih mjera za tekuću godinu i raspisivanje javnih poziva po navedenom, planirano je u II kvartalu 2024. godine. U ovom trenutku se radi na analizi uspješnosti mjera i pripadajućih uslova iz Programa za 2023. godinu, na bazi čega će se kreirati novi Program podsticajnih mjera za ovu godinu.

Budžetom Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Nacionalne turističke organizacije, planirana su budžetska sredstva u ovu svrhu.

“Precizan iznos sredstava za Program u cjelini, ali i pojedinaččo po mjerama, biće definisan u završnoj fazi, kada se precizno utvrdi koje će mjere biti predmet Programa”, naveo je Martinović.

Cilj je, ističe on, kroz Program podržati obogaćivanje i unaprijeđenje kvaliteta turističke ponude, u prvom redu opredjeljivanjem podrške za diverzifikaciju turističkog proizvoda kroz podršku različitim oblicima turizma, ali i marketing aktivnosti usmjerene na bolju promociju destinacije.

“Kreiranjem kvalitetno diverzifikovane turističke ponude i održivom valorizacijom potencijala koje naša destinacija posjeduje, ciljano se utiče na smanjenje sezonalnosti i regionalnog disbalansa, stvaraju se preduslovi da Crna Gora bude destinacija sa sezonom koja traje 365 dana. Na taj način se podstiče boija popunjenost smještajnih kapaciteta, što u krajnjem utiče na generisanje novih radnih mjesta i većih prihoda od turizma”, kazao je Martinović.

Paralele radi, u 2023. godini je budžet Ministarstva i NTO Crne Gore opredijeljen u ovu svrhu iznosio 630.000 eura, od čega je budžet Ministarstva iznosio 400.000 eura.

“U kontekstu unaprijeđenja ponude kroz energetsku efikasnost, u pripremi je Program za podršku unapređenju energetske efikasnosti u hotelskoj industriji i domaćinstvima koje pružaju ugostiteijske usluge, za čiju implementaciju je predviđeno 3,5 miiiona eura iz EU fondova, riječ je o bespovratnim sredstvima”, dodao je Marrinović.

Planirana je realizacija Programa u periodu septembar 2024 – januar 2025. godine, a u realizaciju bi, osim ovog Ministarstva, bili ukijučeni Ministarstvo energetike i rudarstva i Fond za zaštitu životne sredine /EKO fond/.

“Program za podršku unapređenju energetske efikasnosti u hotelskoj industriji iniciran je u okviru međuresorne saradnje Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Ministarstva energetike i rudarstva u cilju obezbjeđenja sinergije za uspostavijanje neophodne podrške daljem razvoju i unaprijeđenju kvaliteta usluga u sektoru turizma, a u skladu sa prioritetima Strategije razvoja turizma Crne Gore 2022-2025. godine. Glavni ciij programa je veći kvalitet smještaja i povećanje energetske efikasnosti i/ili povećana upotreba dostupnih izvora obnovljive energije od strane ugostiteijskih objekata primjenom novih materijala i tehnologija”, kazao je Martinović.

Program, dodaje on, ima za cilj jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unaprijeđenje poslovanja, produktivnosti i profitabilnosti kroz investicije u opremu i razvoj, kao i podršku sektoru industrije, u cilju unaprijeđenja energetske efikasnosti i smanjenja troškova koji se odnose na električnu energiju.

“Na ovaj način bi se pružila podrška hotelskoj industriji i pružaocima usluga privatnog smještaja kroz smanjenje troškova poslovanja, a time i podstakti vlasnici hotela i privatnog smještaja da
produže svoj rad tokom godine na račun ušteda koje bi ostvarili po ovom osnovu.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.