Mladen Mikijelj

Kurti: Milović potvrdio navode da je u zoni krivičnog djela

0

Povodom Rješenja Vlade Crne Gore kojim se odbija zahtjev Artana Kurtija za izuzeće ministra pravde Andreja Milovića iz odlučivanja u postupku koji je Ministarstvo pravde pokrenulo za obavezan poništaj rješenja kojim je brisana Kurtijeva osuda po presudi Višeg suda u Podgorici, reagovao je Artan Kurti.

Regovanje Artana Kurtija prenosimo u cjelosti:

– Andrej Milović potvrdio je navode da je u zoni krivičnog djela, samim time što se sad sjetio da dostavi Vladi Crne Gore zahtjev za izuzeće.

Naime, dana 27.03.2024. godine je traženo izuzeće ministra pravde, iz razloga što je protiv istog podnijeta krivična prijava i tužba radi naknade nematerijalne štete, kao i zbog javno negativno iznesenih stavova u javnosti. Dakle, u zahtjevu su taksativno navedeni zahtjevi za izuzeće, pa samim tim potvrđuje se i moje stanovište da je intencije poništaja rješenja o rehabilitaciji, kako bi u ponovnom postupku nezakonito obrazložili da sam nezakonito smijenjen.

Postavlja se pitanje, zašto Andrej Milović ne dostavlja Vladi odmah da odluči o zahtjevu za izuzeće, nego aktom od 26.03.2024, nakon što je dnevni list Vijesti objavio tekst da nije ovlašćeno lice da postupi po sistematizaciji, ispravlja i navodi da se radi o omašci. Dakle, ne dostavlja odmah Vladi zahtjev za izuzeće, tim prije što ispravku ne vrši rješenjem, shodno članu 26.st.2 ZUP-a, a da li se radi o omašci o imenu, faksimilu, pečatu i adresi, neka sami građani procjene. Uz to, svaki podnesak, pod faksimilom načelnice Direkcije za kaznenu evidenciju ide pod zavodnim brojem 01, što predstavlja zavodni broj ministra, a ne Direkcije, pa pametnome dosta da shvati o čemu se radi.

Ako se radi o očiglednoj omašci, onda ispravka se u smislu člana 26 stav 2 Zakona o upravnom postupku vrši u formi rješenja, a ne kao u konkretnom slučaju, da je došlo do omaške. Zakon je jasan i kaže očigledne omaške, a omaška ne može biti u imenu, pečatu i faksimilu i takođe zavodnom broju, jer i ostali akti koje šalje navodno načelnica Direkcije su pod zavodnim brojem 01, a čiji zavodni broj pripada ministru, a ne Direkciji za kaznenu evidenciju.

U konačnom, dostavio je zahtjev za izuzeće Vladi, nakon objavljenog teksta u Vijestima u srijedu, da hoće da me na silu gura u kaznenu evidenciju – naveo je u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.