Koprivica: Svjesni smo da su se sudske odluke naručivale posredstvom sms poruka, da su pojedine sudije zabijale glavu u pijesak u strahu od odmazde

0

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica najavio je u razgovoru za „Vijesti“ da će bezbjednosne službe očistiti od onih koji imaju kontakte sa kriminalnim grupama i koji su sticali imovinu koju ne mogu objasniti u postupku pred nadležnim organima.

Možete li nam bliže objasniti plan da se sprovede veting u pravosuđu, a nedavno ste izjavili i da je ANB-u potreban veting? Šta bi to u praksi podrazumijevalo? (Šta mislite i o dokumentu prethodne vlasti koja je zagovarala da se taj proces sprovede u tri faze)…

Pitanju vetinga u pravosuđu i eventualno u ANB treba pristupiti fazno, tj. za bilo koji korak da se odluči Vlada tražiće se prethodno konsultacija sa Evropskom komisijom, i tu poruku smo poslali Evropskoj komisiji tokom prvih sastanaka koje je Vlada imala sa predstavnicima EK. Sudstvo i tužilaštvo se i dalje smatraju podložnim političkom uticaju, a nivo povjerenja javnosti u sistem pravosuđa i dalje je nizak. Ovo je uglavnom zbog nedovoljne kulture vladavine prava u relevantnim institucijama i nedostataka u relevantnom zakonodavstvu. Istovremeno, prema Izvještaju EK za 2023. godinu izvršna i zakonodavna vlast moraju da izbjegavaju javnu diskreditaciju sudstva.

Sa druge strane, svjesni smo činjenice da su se sudske odluke naručivale posredstvom sms poruka, da su pojedine sudije, po sopstvenom priznanju pred nadležnim organima zabijale glavu u pijesak u strahu od odmazde bivše predsjednice Vrhovnog suda (Vesne Medenice), te polazeći od toga, ali i brojnih drugih slabosti sistema neophodna je suštinska reforma. Izbor pravosudnih zvaničnika je ključni preduslov reforme, jer će postupke ocjenjivanja i odgovornosti tužilaca i sudija sprovoditi oni, a ne političari. U tom smislu preostaje da se obavi najvažniji pravosudni izbor, a to je izbor VDT-a. Osim toga, izbor VDT-a je ključni korak za ubrzanje EU integracija.

Sve navedeno zahtijeva od nas detaljnu analizu i šire konsultacije, i naravno da Vlada neće odbaciti nijedan dobar materijal i analizu bilo koje prethodne Vlade, ako ona ide u smjeru da se pitanje pravosuđa riješi u skladu sa EU standardima i mišljenju Venecijanske komisije, i da pitanje eventualnog vetinga bude rješenje struke koje je dobijeno uz konsultaciju sa partnerima, a ne da bude rješenje politike i političkih stavova. Takođe, oblast nacionalne bezbjednosti je pitanje i evroatlantskih integracija i punopravnog članstva u NATO, pa samim tim pitanje ANB je i potreba konsultacije sa NATO-om i poštovanje najvećih standarda u ovoj oblasti.

Radićemo na iznalaženju najboljeg modela kako bi se službe bezbjednosti pročistile od lica koja imaju kontakte sa kriminalnim grupama, koje su zloupotrebljavale položaj i sticale imovinu koju ne mogu objasniti u postupku pred nadležnim organima.

Kada bismo mogli da očekujemo najavljeno formiranje Specijalnog suda i kako mislite da se popuni sudijski kadar? Šta će formiranje tog suda doprinijeti u rješavanju nagomilanih predmeta iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije?

Vlada je već posredstvom Ministarstva pravde obrazovala radnu grupu za izradu Zakona o sudovima koji će tretirati i pitanje Specijalnog suda, gdje će pored Venecijanske komisije svoje mišljenje dati i EK posebno sa aspekta standarda EU i efikasnosti takvih sudova na području EU. Naime, svjedoci smo da postupci pred Višim sudom traju predugo, a neki značajni postupci nisu ni započeti, pa nas na to upozorava i EK u Izvještaju za 2023. godinu gdje se konstatuje da bilans ostvarenih rezultata istraga i krivičnog gonjenja u slučajevima korupcije na visokom nivou je poboljšan, ali tek treba da bude dodatno konsolidovan. Nasuprot tome, bilans ostvarenih rezultata vezano za suđenja i pravosnažne presude u ovim slučajevima gotovo da i ne postoji.

Ova konstatacija EK se ponavlja dugi niz godina u izvještajima, pa samim tim smo spremni da damo odlučan odgovor rješavanju najtežih slučajeva organizovanog kriminala i visoke korupcije kroz efikasno vođenje sudskih postupaka i donošenja pravosnažnih presuda koje su odraz kvalitetne istrage, a ne odraz loše istrage i oslobaćajućih odluka očigledno sa željom zaštite pojedinaca i moćnika.

Naravno, da prilikom osnivanja Specijalnog suda vodiće se računa i o procesnim zakonima kako bi se u potpunosti uskladio sistem borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije sa standardima EU.

Kadar za Specijalni sud bi morao ispuniti stroge zakonske uslove, te bi to faktički značilo da su prošli provjeru vetinga.

Mislite li da bi pitanje kadrova u bezbjednosnom sektoru moglo dovesti do ozbiljne krize vlasti, s obzirom na poruke koje stižu iz Vaše i najjače vladajuće stranke PES-a? Imate li presjek stanja u bezbjednosnim službama?

Unutar vlasti nema krize, niti je bilo povoda za istu, uprkos medijskim spekulacijama. Odnosi Demokrata i PES su izuzetno prijateljski i strateški usmjereni. Svako demokratsko društvo podrazumijeva izvjesnu dinamiku, a ona se u ovom slučaju realizuje u granicama legalnosti, poštovanja zakona i sudskih odluka, kao i demokratske i političke kulture.

Zakonska je obaveza da se godišnji izvještaji o radu podnose Vladi do kraja marta 2024. godine, a konkretne akcije nadležnih organa u prethodna dva mjeseca pokazale su da nema više nedodirljivih, zato što na pozicijama odlučivanja nema dužnika tajkuna i interesnih grupa.

Šta mislite o radu Predraga Šukovića na čelu Specijalnog policijskog odjeljenja? Da li imate informacije da je on kreator nekih afera protiv PES-a i znate li da li je zbog toga neko iz tog pokreta podnio krivičnu prijavu protiv njega?

Pitanje da li sam zadovoljan radom šefa SPO-a nije pitanje za mene, jer o navedenom isključivo može riječ u konačnom dati GST i direktor Policije, jer je po Zakonu o specijalnom državnom tužilaštvu propisano da rukovodioca SPO postavlja direktor Policije uz saglasnost glavnog specijalnog tužioca, te želim da naglasim da će Vlada dati punu podršku u radu SDT-a i SPO-a u narednom periodu, jer nam je to jedan od strateških planova i zadataka za vrijeme našeg mandata, uz naravno poštovanje pune samostalnosti SDT-a.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.