Koprivica: Korupcija u kojoj učestvuju donosioci odluka teže je dokaziva

0

Korupcija može imati različite forme, ne samo prilikom sprovođenja pravila, već i prilikom njihovog donošenja, smatra potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica. Ova vrsta korupcije, u kojoj učestvuju donosioci odluka, mnogo je teže dokaziva, što dodatno otežava borbu protiv nje kazao je on na predavanju koje je održao za polaznike XVII generacije Policijske akademije.

Koprivica je istakao kako je tema korupcije izuzetno važna, kako na društvenom tako i na institucionalnom nivou. To je, kako je kazao složen i slojevit problem koji je zakonom definisan kao krivično djelo.

„Korupcija obuhvata primanje mita, pružanje mita, kao i različite forme iznuđivanja gdje službenik sam zahtijeva ili prihvati obećanje mita. Osim ovih oblika, postoje i drugi oblici korupcije koji su povezani sa sticanjem imovinske koristi. Bitno je napomenuti da je za efikasnu borbu protiv korupcije neophodna sveobuhvatna pravna, ekonomska i socijalna analiza“, istakao je Koprivica.

Profesija u policiji, kako je naglasio, ima ključnu ulogu u borbi protiv korupcije.

„Policijski službenici su na prvoj liniji u otkrivanju i suzbijanju korupcijskih djela. Generalna prevencija, kao svojevrsno javno dobro, doprinosi odvraćanju potencijalnih prestupnika i time štiti sve građane, naglasio je Koprivica. Takođe je istakao da korupcija može imati različite forme, ne samo prilikom sprovođenja pravila, već i prilikom njihovog donošenja. Ova vrsta korupcije, u kojoj učestvuju donosioci odluka, mnogo je teže dokaziva, što dodatno otežava borbu protiv nje“, istakao je potpredsjednik Vlade.

Mladi ljudi koji se odlučuju za karijeru u policiji igraju vitalnu ulogu u borbi protiv korupcije.

„Njihova energija, entuzijazam i posvećenost mogu donijeti svježinu i nove pristupe u borbi protiv ovog problema. Važno je da mladi policajci budu adekvatno obučeni i motivisani da se suoče s izazovima koje korupcija donosi“, kazao je on.

Koprivica je tokom predavanja istakao da je edukacija i podizanje svijesti o problemu korupcije od ključne važnosti.

„Razumijevanje podsticaja pojedinaca da se upuste u korupciju, te analiza pravnih, ekonomskih i socijalnih aspekata, neophodni su koraci ka smanjenju ovog problema u društvu. Naglasio je da je neophodno kontinuirano raditi na prevenciji i edukaciji kako bi se izgradilo društvo otporno na korupciju. Borba protiv korupcije zahtijeva zajedničke napore svih društvenih segmenata, a edukacija i svijest o značaju ovog problema prvi su koraci ka uspješnoj prevenciji“,zaključio je Koprivica.

V.d. direktora Žarko Mrdović istakao je da predavanje predstavlja ključni doprinos naporima da se ukaže na važnost ove teme, naročito za buduće policijske službenike koji će se suočavati s izazovima korupcije.

Predavanjena temu „Korupcija“ je organizovano s ciljem da se naglasi značaj ove teme i doprinese edukaciji budućih policajaca u borbi protiv korupcije. Naglašena je važnost napora ka postizanju transparentnosti i odgovornosti, kao ključnih preduslova za integraciju u EU.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.