Mladen Mikijelj

Koprivica – Konahan: Crna Gora na dobrom putu u borbi protiv terorizma

0

Državni sekretar Petar Koprivica se u Vašingtonu, na marginama sastanaka u okviru Programa za otpornost, a u organizaciji Sjedinjenih Američkih država i NATO-a, sastao sa Kajlom Konahanom, direktorom Programa za borbu protiv terorizma u Evropi u Stejt departmentu.

Sastanku su prisustvovali i referent za Crnu Goru u Stejt departmentu Džon Vilijams, kao i Marija Stjepčević iz Ambasade Crne Gore u Vašingtonu.

Bilo je riječi o ključnim inicijativama i strategijama u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Koprivica, koji je i koordinator Nacionalnog međuresornog operativnog tima za prevenciju i suzbijanje terorizma, nasilnog ektremizma, pranja novca i finansiranja terorizma, pružio je detaljan pregled crnogorskog zakonodavnog okvira i aktivnosti Nacionalnog operativnog tima na ovom polju.

Poseban fokus razgovora bio je na Strategiji za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godine, ispunjavanju obaveza iz Akcionog plana kao i na institucionalnim kapacitetima u ovoj oblasti. Koprivica takođe je najavio planiranu posjetu ekspertske delegacije TAIEX-a Crnoj Gori u junu, koja će obuhvatiti i druge zemlje Zapadnog Balkana, kako bi se ojačala regionalna saradnja i razmjena informacija na operativnom nivou.

Takođe je istaknuta važnost podrške SAD-a u izgradnji jedinstvene regionalne baze podataka za borbu protiv terorizma. Direktor Konahan pohvalio je napore Crne Gore u borbi protiv terorizma i istakao važnost neformalne komunikacije i jačanja međusobnog povjerenja između policijskih službenika regiona.

Naglašena je uloga američke podrške u implementaciji sistema poput ATSG na podgoričkom aerodromu što je uz WASP mrežu i razmjenu „Watch“ liste važan doprinos u pravcu izgradnje regionalne mreže. Takođe, Konahan je istakao važnost „Strong Cities Network“, mreže koju čine gradonačelnici gradova regiona zemalja Zapadnog Balkana, u kontekstu razmjene iskustava u oblasti resocijalizacije stranih boraca.

Konahan je dodao da je na taktičkom nivou zadovoljan saradnjom zemalja regiona u ovoj oblasti, te da u narednom periodu akcenat treba da bude na kadrovskom osnaživanju, obukama, jačanju mehanizama prevencije i proaktivnosti institucija. Dodao da je to posebno važno kada su u pitanju prevencije tzv. lone wolf attacks, čime se oni trenutno bave, a što se radi, između ostalog i putem monitoringa socijalnih mreža. Dodatno, diskutovano je o potrebi za podrškom u implementaciji zakona o kritičnoj infrastrukturi.

SAD pružaju podršku kroz Međunarodni program pomoći za obuku policije – ICITAP, putem ekspertske pomoći, obuka i donacije opreme i ta saradnja je obostrano pohvaljena, a učesnici su se složili o nastavku komunikacije i istraživanju mogućnosti za dalju saradnju, posebno uz posredovanje Ambasade SAD u Podgorici.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.