Konkurs za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore u drugom roku biće objavljen sjutra

0

Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisaće sjutra konkurs za upis na osnovne studije UCG u drugom upisnom roku.

Tekst konkursa biće objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore.

“U drugom upisnom roku, za upis na studijske programe UCG preostalo je 1.321 mjesto”, naveli su u saopštenju.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije, Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na ovaj konkurs, putem platforme www.upisi.edu.me.

“Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice”, pojasnili su iz UCG.

Prijava na konkurs se podnosi 10. jula 2024. godine do 16 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi.

“Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 11. jula 2024. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica. Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu 12, 16. i 17. jula 2024. godine”, dodaju iz UCG.

Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Stomatologija, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 19. julom 2024. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.