Konjević: Veću zaradu možete imati jedino ako imate i veću produktivnosti

0

Veću zaradu možete imati jedino ako imate i veću produktivnosti. Ako nemate veću produktivnost onda će s pravom neko da sugeriše da zarade povećavate na osnovima koje nisu bazično ekonomski, ocijenio je Raško Konjević, generalni sekretar Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP).

Konjević je u emisiji Epicentar na Gradskoj RTV istakao da ne može da zagovara tezu, koja se može čuti u prethodnom periodu, da samo povećanje bruto zarada izaziva inflacija, ali ne i povećanje neto zarada.

On navodi da program „Evropa sad 2“ ne može komentarisati iz ugla poslodavaca dok program ne vidi.

„Danas bi eventualno mogli da komentarišemo određene izjave ministara i drugih vladinih zvaničnika koji su se referisali o programu ‘Evropa sad 2’. Teško je trenutno ulaziti u detalje osim onoga što su proklamovani ciljevi koji su definisani kroz ono što je jedna od političkih struktura u svojoj predizbornoj kampanji imala. Nemate jasan program i mjere, šta to legislativno podrazumijeva. Negdje sam i razumio da je Vlada sebi dala zadatak da će kroz jedan vrlo važan dokument, a to je fiskalna strategija, koji se shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti u principu donosi u prvoj godini rada Vlade. Razumio sam da se taj dokument sada priprema, a on ima specifičnu težinu, jer je to jedini dokument koji je obavezan po Zakonu i da ga ne donosi Vlada nego parlament“, kazao je Konjević.

U toj fiskalnoj strategiji, kako kaže, morale bi da budu ključne najave reformskih i drugih poteza Vlade koje planira da uradi u četiri godine i da napravi presjek gdje je crnogorska ekonomija danas i šta kroz reformske stvari treba da bude urađeno.

„Kroz izjave ministara sam razumio da će upravo taj dokument da posluži da Vlada kroz njega predstavi kako doći do ciljeva koje je proklamovala, doduše tada kao politički subjekt, i kako doći do postignutih ciljeva“, naveo je Konjević.

Ističe da Crnogorsko udruženje poslodavaca ima korektnu saradnju sa Vladom Crne Gore, te da mu se čini da prepoznaju značaj poslodavačkih udruženja.

„Činjenica je da sada imamo dvije poslodavačke organizacije i sada treba to adekvatno prepoznati i normativno urediti, a kroz to normativno uređenje treba primjeniti određenu vrstu prakse koja postoji u drugim državama“, kazao je Konjević.

Prema njegovim riječima, vrlo je važno da Vlada izađe sa svojim predlogom kada je u pitanju reforma Fonda PIO. Reforma penzionog sistema, kako je rekao, podrazumijeva potrebu multiresorskog rada

„Biće potrebno da Vlada objasni sindikatima i poslodavcima, kao i javnosti, koji su to potezi za koje ona smatra da ih je potrebno sprovesti da bi se došlo do ciljeva koje je postavila. Imamo ambiciozni plan da bi to moglo da se sprovede do kraja ove ili početkom naredne godine, ali sigurno da su veliki izazovi pred Ministarstvom rada i Ministarstvom finansija, da koncipiraju sve to. Izmjene Zakona o PIO sigurno će zahtijevati interesovanje socijalnih partnera i poslanika u parlamentu. Vrlo je osjetljiva reforma i pogađa preko 120.000 ljudi trenutno, a ‘pogađa’ i sve druge danas radno-aktivno ljude. Zbog svega toga treba pažljivo raditi na tim reformama“, rekao je Konjević.

Crna Gora je, kako naglašava, u jednom trenutku imala visoku inflaciju, ali da je sada situacija mnogo bolja, navodeći da je povećanje zarada moguće samo uz povećanu produktivnost.

„Moramo da shvatimo da smo mi mala – otvorena ekonomija koja ‘uvozi’ i probleme koji se dešavaju u drugim državama. Sigurno je 70-80 odsto kroz taj kontekst uvozne inflacije. Povećanje zarada bez povećanja produktivnosti… tu moramo imati osnovni postulat u vidu – veću zaradu možete imati ako imate i veću produktivnosti. Ako nemate veću produktivnost onda će s pravom neko da sugeriše da zarade povećavate na osnovima koje nisu bazično ekonomski“, istakao je Konjević.

Naglašava i da bi volio da mu neko objasni tezu koja se može čuti, da samo povećanje bruto zarada izaziva inflacija, a ne i povećanje neto zarada, navodeći da ne može da zagovara tu tezu.

Kada je u pitanju dolazak investitora, Konjević navodi da u ukupnom ambijentu treba popravljati efikasnost administracije.

„Neefikasna administracija može da bude ključna biznis barijera i za dolazak investitora i za domaći biznis. Država mora da kreira ambijent u kojem imate jasan osjećaj da je investitorova investicija u smislu svojinskog prava adekvatna. Investitori mogu ukalkulisati poresku stopu koja je veća ili manja, ali neefikasnost administracije je trošak koji teško može da ukalkuliše. Najbolji poreski sistem je onaj koji je jednostavan i transparentan“, zaključio je Konjević.

Šta god Vlada bude radila, bitno je, kako kaže, da to realizuje kroz partnerski dijalog sa poslodavcima.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.