Kolić najavio krivične prijave zbog smjene Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo

0

Smijenjeni predsjednik Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) Dženan Kolić najavio je krivične prijave protiv odgovornih u Vladi, zbog, kako tvrdi, nezakonitog rješenje o smjeni Savjeta.

Vlada je danas imenovala novih Savjet, nakon što je prošle sedmice odlučila da smijeni stari kojim je predsjedavao Kolić, inače kadar Demokrata.

“Kao razlog za donošenje navedene odluke Vlada je navela da Savjet ACV nije u roku u kome to propisuje Statut ACV dostavio godišnji izvještaj o radu Agencije za 2022.godinu radi usvajanja od strane Vlade, a koji rok navode da je istekao zaključno sa drugim kvartalom. Međutim, kao što smo ranije ukazali odluka Vlade je sa ovim obrazloženjem dodatno skandalozna jer su godišnji izvještaj o radu ACV, kao i finansijski izvještaj o radu, dostavljeni Ministarstvu kapitalnih investija, kao nadležnom za ACV, u zakonskom i statutarnom roku. Navedene izvještaje utvrdio je Savjet ACV na 23 sjednici, a pod zavodnim brojem 01/1-014/23-1289/1 dana 27.06.2023.godine dostavio Ministarstvu kapitalnih investicija, na dalje postupanje, odnosno dostavljanje Vladi Crne Gore. Rok za dostavljanje ovih izvještaja bio je 30.06.2023.godine, a isti su dostavljeni 27.06.2023.godine, što znači u propisanom roku, shodno čl.13 st.8 Zakona o vadušnom saobraćaju u vezi čl.19 i 20 Statuta. Kako imam informaciju, MKI je odradio svoj posao I poslao izvještaje ministarstvu finanasija na dalje postupanje, tako da je Vlada imala obavezu da potraži dežurnog krivca u ministarstvu finansija, čiji su rukovodioci od samog početka upleteni u konkurs za izbor direktora”, saoštio je Kolić.

On tvrdi da obrazloženje odluke Vlade o razrješenju predsjednika i članova Savjeta ACV ne odgovara činjenicama i pokazuje da Vlada nije raspolagala sa tačnim informacijama prilikom donošenja ove odluke ili je namjerno prećutala činjenicu da je Savjet ACV svoje obaveze u tom dijelu u roku ispunio.

“Drugi dio obrazloženja Vlade, je toliko neozbiljan i narušava ugled onog ko je pisao rješenje i premijera koji je isto potpisao. U drugom dijelu navode se paušalni razlozi za razrješenje, navodno zbog anonimnih prijava, u koje je Vlada povjerovala, bez postupka provjere istih. Na taj način Vlada uvodi novu mogućnost razrješenja funkcionera, odnosno postupanje po anonimno nezadovoljnim pritužbama koje se prihvataju bez provjere, posebno ako to odgovara Vladi u tom trenutku. Svakako, šta o ovom proizvoljnom i paušalnom radu misle sudovi Crne Gore vrlo brzo će se znati”, naveo je Kolić.

On je dodao da je donošenju odluke Vlade prethodila “medijska haranga sa pojedinih portala u Crnoj Gori, koja je ima za cilj donošenje ove odluke Vlade”.

“Da je sve prethodno izrežirano od strane pojedinih političkih struktura i pojedinaca, dokazuje činjenica da je u toku konkursa za imenovanje direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo, jedan od kandidata Nebojša Jušković, koji je i savjetnik ministru finansija Aleksandru Damjanoviću, dostavio Savjetu izjavu iz koje proizilazi da nema sukob interesa (što je bio i jedan od uslova da kandidat bude imenovan za direktora ACV) jer je podnio ostavku na mjesto člana Skupštine DOO „Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore“, a kao predstavnik Ministarstva finansija, koja izjava je očigledno unaprijed pripremljena radi fingiranja. Kako predmetna izjava broj 01-430/23-6299/1 datira od 14.08.2023.godine, te kako je ista podnijeta ministru finansija Aleksandru Damjanoviću, to je od istog zatraženo da Savjetu ACV dostavi podatak da li je navedena izjava bila predmet sjednice Vlade i koje, da li je navedeno lice razrješeno sa mjesta člana Skupština DOO „Kontrola Letenja Srbije i Crne Gore“, te ako nije zbog čega, kao i da li je eventualno navedena ostavka u međuvremenu opozvana i ako jeste kada, na koja pitanja Savjetu nikada nije odgovoreno iako je to zatraženo dana 07.09.2023.godine. U tom smislu, kako je navedena ostavka kandidata Nebojše Juškovića podnijeta dana 14.08.2023.godine Ministru finansija Aleksandru Damjanoviću, te kako nije bila predmet dnevnog reda Vlade na 64.sjednici od 05.09.2023.godine (što je javan podatak na sajtu), a ni nakon toga, to je jasno zašto Vlada nije odgovorila na pitanje Savjeta ACV da li je izjavljena ostavka Nebojše Juškovića dostavljena Vladi na razmatranje od strane ministra finansija, te ako nije zbog čega, kao i da li je eventualno u međuvremenu izjava o ostavci povučena (što bi ukazivalo na drugu vrstu odgovornosti jer je očigledno izjavljena za potrebe konkursa, a da se ne dostavi Vladi Crne Gore na odluku)”, rekao je Kolić.

Kako navedene radnje koje su trajale mjesecima unazad od strane određenih pojedinaca i političkih struktura nisu uspjele, konstatuje Kolić, „Vlada Crne Gore se odlučila za skandaloznu odluku, odnosno da razriješi cijeli Savjet ACV i ne imenuje novi, već javni organ sa prenešenim nadležnostima ostavi de facto bez jedno organa“.

“Na taj način omogućeno je Zoranu Maksimoviću i dalje sadašnjem direktoru Agencije da nastavi sa radom iako je stekao uslove za penziju i obavezan prestanak radnog odnosa. Dakle, i dalje aktuelni direktor Agencije Zoran Maksimović stekao je uslove za prestanak radnog odnosa po sili zakona iz čl.164 Zakona o radu u kom pravcu je donijeto i rješenje o prestanku radnog odnosa, ali koje je i dalje nije uručeno. Zbog te okolnosti, Savjet ACV je prethodno raspisao konkurs sa izbor novog direktora koju odluku je u međuvremenu donio i dostavio nadležnom Ministarstvu kapitalnih investicija na saglasnost. Sa druge strane, u međuvremenu i dalje aktuelni direktor ACV Zoran Maksimović otišao je na odmor, tačnije dan pred sticanja uslova za prestanak radnog odnosa. Kako rješenje o prestanku radnog odnosa po prethodno citiranom članu stupa na snagu danom dostavljanja, to se isto putem redovne pošte Zoranu Maksimoviću nije moglo uručiti u dva navrata jer je na odmoru. Zbog činjenice što se bližio dan isteka odmora dosadašnjem direktoru Zoranu Maksimoviću koji je stekao uslove za penziju i prestanak radnog odnosa po sili zakona, Vlada je radi sprječavanja nastupanja te situacija i donijela skandaloznu odluku koja će povući krivično pravno odgovornost, te razrješila cijeli Savjet ACV, bez imenovanja novog. Na taj, način Vlada je svjesno dovela ACV u situaciju da nema organ upravljanja, te samim tim da nema predsjednika Savjeta koji bi nakon isteka odmora dosadašnjem direktoru Zoranu Maksimoviću mogao dati nalog da se dostava rješenja o prestanku radnog odnosa istakne na oglasnu tablu ili naloži dostavljanje rješenja o prestanku radnog odnosa na poslu”, saopštio je Kolić.

On je dodao da “sve prethodno objašnjava postupanje određenih medija, kao osnov za donošenje odluke Vlade o razrješenju kompletnog Savjeta ACV, kako taj organ de facto ni bi postojao kao organ ACV, jer određeni prethodni instalirani kandidati od strane nekih političkih struktura nijesu uspjeli fingiranjem da dođu do većine u Savjetu ACV za izbor za mjesto direktora”

“Nakon toga, i dalje direktor Zoran Maksimović je nastavio da preduzima sve radnje, pa čak i one koje se donose u vanrednim okolnostima, kako bi se zadržala kontrola nad ACV od strane onih koji su sve prethodno inicirali i preduzeli radi zadržavanje kontrole nad ACV. Kada se navedeni propust Vlade, odnosno navođenje da je Savjet nešto propustio, a što je inače ispunio, te neodgovaranje Vlade na pitanje Savjeta šta je sa ostavkom jednog od kandidata za direktora koja nije izabrana, dovede u vezu sa činjenicom da ACV de facto nema Savjet kao jedan od dva organa što je Vlada svjesno učnila, te kako se na taj način onemogućava uručenje rješenja o prestanku radnog odnosa Zoranu Maksimoviću, koji nakon odmora donosi odluke na koje ima pravo samo u vanrednim okolnostima, više je nego jasno da se radi o ozbiljnoj zloupotrebi nadležnosti, tačnije prekoračenju istih na koji način se pričinjava ozbiljna šteta u vidu naknada štete, za ovaj beskrupulozan način razješenja i to iz budžeta države, te gruba povreda prava. U tom smislu, u narednom periodu će biti predate krivične prijave protiv članova Vlade koji su učestovali u donošenju ove odluke za koju su navedeni razlozi koji nijesu tačni i zbog svjesnog de facto ostavljanja jednog oragan sa prenešenim nadležnostima bez Savjeta, kako bi sa jedne strane nanijela materijalna šteta, a sa druge grubo povrijedila prava drugih”, zaključio je Kolić.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.