KAKO LJUDSKA CIVILIZACIJA PLOVI KROZ VRIJEME – TEHNIČKO – TEHNOLOŠKI NAPREDAK I MORALNI PAD

0

Piše: Milan Gajović, diplomirani pravnik sa advokatskim ispitom i diplomirani ekonomista, iz Podgorice

Vidinski mitropolit Neofit, u knjizi „Praznične propovedi“, piše:

„Uriel je anđeo nauke i znanja. Istinsko znanje je od Boga, koji ga ljudima šalje preko svojih duhova. Mi znamo da su se mnoga korisna otkrića u oblasti nauke rađala u umu naučnika iznenada…To je ozarenje od anđela svetlosti i znanja.“

„…Znanje dolazi iz svemira…“ (Nikola Tesla)

„…intuicija (je) azbuka Božja.“ (Paulo Koeljo, 1947,brazilski pisac)

„Direktni glasnik duše jeste intuicija.“ (Klarisa Pinkola Estes (Clarissa Pinkola Estes), 1945, američka književnica i psihoanalitičarka)

„U staroj Grčkoj, u trenucima kada počinju veliki ratovi, Grci su svoje najveće intelektualce sklanjali na ostrva kako bi imao ko da podiže zemlju nakon ratova i pokazuje put.“ (Časopis „Pečat“,21.02.2020.)

„…Znanje nas možda može učiniti moćnima, ali punoću dostižemo samo ako smo puni saosjećanja…(Ono) čini da nam život bude u harmoniji sa svim stvorenim.“ (Rabindranat Tagore, 1861-1941, indijski književnik i filozof)

„Čoveče, nadzveri, koža se od tebe ledi i Bogu kosa sedi!“                          (Rajko Đurić, 1947-2020, doktor sociologije, filozof, pisac, predsjednik Svjetskog udruženja Roma…)

 

Sve više naučnika, a posebno teorijskih fizičara, dolazi do zaključka da je svijet jedinstvena, oduhovljena i skladna cjelina. Suština svega postojećeg je talasne, vibratorne (satreperavajuće) prirode. Smisaonom rezonancom uspostavlja se veza ljudskog racionalnog uma sa nebesnim „okeanom mudrosti“.

Svijet, Svepostojanje karakteriše informaciono međudejstvo – sila (energija) značenja, preko smisaonih, a ne uzročno – posledičnih odnosa. Podrazumijeva intuitivnu (naizgled, spontanu) pojavu misaone (simboličke) slike kao asocijaciju na (budući) stvarni ovozemaljski događaj ili naučno otkriće. Jer, komunikacija putem simbola se najčešće odvija u obliku neke mentalne slike. Simboli su most između svjesnog i nesvjesnog dijela ličnosti i služe da bi se nesvjesno prenijele poruke svjesnom dijelu uma. Informacije iz više stvarnosti prenose se simbolima koji označavaju „nešto što može stajati umjesto nečeg drugog i prepoznatljivo ga predstavljati“. „Ono što su riječi za misli, to su simboli za intuiciju.“, kazano je. A hologramska slika svijeta podrazumijeva da se neprekidno prenose informacije o čitavoj Vaseljeni koje se nalaze u svakom njenom djeliću.

Jednom riječju, vidljivi svijet je odraz nevidljive više duhovne stvarnosti. (Ovozemaljski neophodno) naučno znanje predstavlja svođenje Božanskog na ljudski nivo. Svaka definicija podrazumijeva utvrđivanje razlike – izdvajanje iz Jednog.

Napredak, prije svega, tehničko- tehnološki, ovozemaljske ljudske civilizacije je, iz više stvarnosti, uman, planski i kontrolisani proces preko intuitivno (bez posredništva racionalnog uma) „pripremljenih umova“.

Hinduističko, vedsko znanje (shabda – brahma) se razlikuje od ovozemaljskog znanja stečenog putem racionalnog uma. Vede porede neznanje duše sa snom, a znanje je buđenje. Istinsko znanje (prosvjetljenje) dolazi iznutra, spoznajom samoga sebe. One govore o direktnom, duhovnom znanju – otkrovenju,  odnosno o „istinskom, potpunom i savršenom znanju“ koje nas uzdiže na putu ka Bogu.

Transcendentalno znanje (o višoj stvarnosti i iz nje same) mogu prenijeti samo tumači Veda, duhovni učitelji – gurui (oni koji prevode iz tame u svjetlost).

Po Bibliji, znanje se prima preko riječi Božje. Bog daje mudrost, znanje i razboritost i omogućava saznanje Istine:

„Um razboritih stiče znanje, a uvo mudrih traži znanje“ (Biblija; Mudre izreke, 1:7)

„Blago čistima srcem, jer će Boga vidjeti.“ (Sveto jevanđelje po Mateju)

I u Kuranu je zapisano:

„On daruje znanje kome On hoće, a onaj kome je znanje darovano, darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.“ (Kuran; „El Bekare“, 2:269)

Po Platonu, u državi „…o svemu treba da odluči onaj koji zna, a ne većina, jer znanje nikada nije kod većine nego kod pojedinaca“.

Filozofiju Imanuela Kanta obilježava i ideja o postojanom napretku čovjeka pod vođstvom uma. Isticao je da se većina ljudi (pasivni primaoci znanja) oslanja isključivo na stavove i mišljenja drugih autoriteta (aktivnih prenosioca znanja) i da ne misli svojom glavom.

„Naučna znanja vole pripremljene umove.“ (Luj Paster, 1822-1895,francuski hemičar i mikrobiolog) Sticanje takvih znanja podrazumijeva ulaganje velikog umnog napora i veliko predznanje.

I po holandskom filozofu Baruhu Spinozi (1632-1677), intuitivna spoznaja (scientia intuitiva) predstavlja neposredan uvid u suštinu stvari i put kojim se može spoznati i Bog.

Rene Dekart (1596-1650,francuski matematičar i filozof) je usnio etapni san: Do mjesta gdje je, naizgled, bezbjedan, nosi ga vihor. U drugoj etapi, naučnik posmatra vihor i shvata da, čim je spoznao njegovu prirodu, ne može više da mu naškodi…

Probudivši se, Dekart je zaključio da mora da promijeni način razmišljanja. Samo godinu dana kasnije, 1620, razradio je novi naučni metod koji se zasnivao na racionalnom, (zdravo) razumskom, matematičko – logičkom pristupu.

Godine 1845. Ilaja Hou (Elias Howe, 1819-1867,američki pronalazač) je izmislio šivaću mašinu. U tome mu je pomogao strašan san. Dugo vremena, glavobolje mu je zadavala igla koju nikako nije mogao da oblikuje kako bi šila odgovarajućom brzinom. Danima se mučio da riješi problem odgovarajućeg mjesta za rupicu na igli kroz koju bi provukao konac.

Usnio je san u kome je vidio sebe kako pokušava da napravi šivaću mašinu, u nekoj nepoznatoj zemlji u kojoj su živjeli urođenici naoružani kopljima.  Postavili su mu ultimatum – ili će izmisliti pravu iglu ili će umrijeti! Pokušavao je, ali bez uspjeha, i ljudožderi su počeli da ga „bockaju“ kopljima! Hou je u jednom trenutku primijetio da vrhovi kopalja imaju male rupe. Ujutru je primijenio otkriće iz sna i uspio.

Zahvaljujući pronalasku benzena (benzol, benzin) dogodila se prava revolucija u proizvodnji automobila, gume, odjeće… Fridrih August Kekule fon Štradonis (1829-1896,njemački hemičar), uspio je (1865) da utvrdi strukturnu formulu tog jedinjenja.

Benzen (S6N6), je aromatični ugljovodonik u kome je ugljenik (kao i u svim organskim jedinjenjima) četvorovalentan. Na ideju ciklične strukture benzena sa šestočlanim ugljenikovim prstenom Kekule je došao nakon sna u kome je sanjao Uroborosa, koji je mitski simbol vječnosti i prikazuje se kao zmija koja grize sopstveni rep.

Albert Ajnštajn je sanjao stado krava koje je stajalo ispred ograde kroz koju je bila propuštena struja. U jednom trenutku, farmer je isključio struju i krave su instinktivno otskočile od ograde. Međutim, na drugom kraju livade vidio je drugačiju scenu: krave su odskakivale od ograde jedna za drugom, slično talasima navijača na utakmicama.

Probudivši se, počeo je da analizira svoj san i zaključio da isti događaj može da izgleda drugačije, u zavisnosti od ugla gledanja.

Ajnštajn je, kao mladić, sanjao i da se na sankama spušta niz strmu planinsku padinu i ide sve brže i brže, približavajući se brzini kretanja svjetlosti. Za to vrijeme, zvijezde koje je vidio u snu počele su da se mijenjaju. To mu je pomoglo da oblikuje svoju Specijalnu teoriju relativnosti.

Dmitrij Ivanovič Mendeljejev (1834-1907), ruski hemičar koji je stvorio „Periodni sistem elemenata“ (1869), kompletnu sliku svoje tabele dobio je u snu. Svi elementi su „padali“ na svoje mjesto u tabeli u skladu sa svojim hemijskim svojstvima. U njoj su se nalazili, ne samo elementi koji su u njegovo vrijeme bili otkriveni, već i oni koji će se otkrivati godinama i decenijama kasnije. Čak je bilo predviđeno i njihovo mjesto u periodnom sistemu.

Pošto je tri dana neprekidno naporno radio, zaspao je, iscrpljen. Kasnije je govorio: „Vidio sam u snu tabelu u kojoj je svaki element imao svoje mjesto. Čim sam se probudio, dohvatio sam list papira i zabilježio ono što sam vidio“.

Tabela u snu je bila toliko tačna, da je kasnije izvršio samo jednu jedinu izmjenu.

I Nikola Tesla je govorio:

„Moj mozak je samo prijemnik. U svemiru postoji neko jezgro iz koga mi crpimo znanje, snagu, inspiraciju…Znanje dolazi iz Vasione; naš vid je njegov najsavršeniji prijemnik. Imamo dva oka. Zemaljsko i duhovno. Treba nastojati da ona postanu jedno oko…ja (sam) jedan od malog broja ljudi koji se pojavljuju s vremena na vrijeme i koji mijenjaju lice Zemlje novim idejama…“

Bio je uvjeren da sve u svemiru, od galaksije do elektrona, ima svijest (hilozoizam). Kosmos je, po njemu, živi, razumni organizam, a satreperavanjem otvaramo prozor u paralelni svijet – putujemo Kosmosom, postajemo glasnici drugih svjetova, uranjamo u okean mudrosti…

Jedno posebno iskustvo ovako je opisao:

„Jedno poslijepodne…zadovoljno sam šetao sa svojim prijateljem u gradskom parku i recitovao pjesme. U to vrijeme znao sam napamet čitave knjige, riječ po riječ. Jedna od njih je bila i Geteov „Faust“. Sunce je baš zalazilo i podsjetilo me na slavno mjesto:

„Sunce izmiče i dan umire, / A ono dalje novi život stvara /…“

Kad sam, u inspiraciji, izgovorio te riječi, ideja mi se pojavila kao bljesak munje, i u jednoj sekundi bila je otkrivena istina. Štapom sam crtao po pijesku dijagrame koje sam pokazao, šest godina kasnije, pred Američkim institutom elektroinženjera…Ideje su dolazile neprekidno kao nošene nekom strujom…“

Intuitivnim putem dobijene misaone slike, Tesla je prenosio u materijalni svijet racionalnim (logičkim) posredovanjem.

I najveći indijski matematičar Srinavasa Ramanudžan, (1887-1920)  je objašnjavao da najveći dio ideja dobija u snu, tako što mu se hinduistička boginja Namagiri Thaiar pojavi i pokaže mu matematičke formule koja on, kada ustane, zapiše i provjeri njihovu tačnost.

X X X

Nažalost, linearni tehničko-tehnološki civilizacijski progres (naučna otkrića i njihova primjena) ne prati i moralni uspon odnosno usavršavanje u dobru ljudskih bića. Hod ljudske civilizacije kroz prostor i vrijeme je ciklični (kružni, preciznije spiralni) neprekidni proces približavanja Bogu, ali i udaljavanja od Boga.

Čovjek je, po svom umnom i fizičkom djelanju, i egoističko i iracionalno biće, te kao takvo, ne može stvoriti savršeno društvo na Zemlji. Nadalje, prirodno i društveno bogatstvo je ne samo ograničeno, nego svim ljudima nije dostupno besplatno ili po prihvatljivoj cijeni. Moć i novac, omogućavaju privilegovan položaj u raspodjeli bogatstva i nesrazmjerno bogaćenje malog procenta ljudske populacije.

Prema cikličnom (kružnom, nelinearnom) modelu vremena ljudska istorija predstavlja ritmični povratak ponovljivih događaja iz prošlosti. Istorija je ciklični (kružni) proces u kome se sve neprekidno ponavlja od reda prema haosu.

U jednoj od hinduističkih purana (božanskih priča) piše:

„U početku ljudi življahu u savršenoj odjeći, ne bješe staleža, niti imovine. Sve želje njine zadovoljavalo je drveće za ispunjavanje želja. Potom ih, usled  velike moći vremena i promjena koje im ono donese, savladahu strah i pohlepa. Zbog dejstva vremena nestade njihovog savršenstva. Zbog njihove pohlepe nestade drveća za ispunjavanje želja. LJude su mučile vrućine i hladnoća…“

I tako se odvija ponovljivi ciklus u kome je svako novo doba čovječanstva bilo manje prijatno za život i manje čestito od prethodnog.

I u drevnoj grčkoj misli bilo je utemeljeno duboko vjerovanje u postojanje „idealnog vremena“, odnosno „zlatnog doba“, kao „iskonskog blaženstva istorije“. LJudska civilizacija nema progresivnu liniju razvoja, jer iza „zlatnog doba“ zakonito slijede dugi vremenski periodi sve većeg (moralnog) pada. Aron Jakovljevič Gurevič (1924-2006, ruski istoričar Srednjeg vijeka) slikovito kaže da nam stari Grci izgledaju kao ljudi koji „natraške idu u budućnost“.

U grčkoj mitologiji početak se opisuje kao Zlatno doba Krona – Kronosa (Vrijeme), (sina Urana (Neba) i Geje (Zemlje)),  u kome su ljudi bili nalik bogovima i živjeli poput bogova. Hesiod (starogrčki pjesnik iz 8.vijeka p.n.e.), opisao je da je na početku „Kronos stvorio ljude Zlatnog doba koji su bili vječno mladi… Potom je u Srebrnom dobu Zevs kaznio ljude zato što su izgubili poštovanje prema bogovima…Bronzano doba je potom uslijedilo, a zatim nesrećno Gvozdeno doba…“

Prema DŽeremiju Rifkinu (Jeremy Rifkin, 1945, američki socijalni i ekonomski teoretičar i pisac), i Platon i Aristotel su vjerovali da je najbolje ono društveno uređenje u kome se dešava najmanje promjena. Jer, promjene su predstavljale „narušavanje prvobitno savršenog stanja“ i „trošenje iskonski datih blagodeti“.

Po Bibliji, vrijeme ima svoj smisao samo u funkciji eshatona, kao krajnje svrhe ljudske istorije koja se vezuje za Hristov drugi dolazak, odnosno za „događaj spasenja“ čovječanstva od grijeha i zla.

Žan – Žak Ruso (1712-1778, švajcarsko-francuski filozof) je, s  pravom, ukazao da „Tehnički napredak civilizacije praćen je moralnim sunovratom“. I Kant je smatrao da napredak na kulturnom i civilizacijskom planu ne povlači za sobom i napredak u sferi moralnosti. A Johan Gotlib Fihte (1762-1814,njemački idealistički filozof) svoje doba nazivao je „epoha savršene grešnosti“.

NJemački sociolozi i filozofi Maks Horkhajmer (1895-1973) i Teodor Adorno (1903-1969) tumačili su da je  znanje napredak, ali i „moć koja ne poznaje granice, ni u porobljavanju bića, ni u uslužnosti spram gospodara svijeta“. U svojoj kritici prosvjetiteljstva, Horkhajmer je tvrdio da napredak nauke i znanja uopšte nijesu umanjili zlo čovjekovo i „prosvijetljeni svijet i dalje sija i znamenju trijumfalnog zla“.  I Ajnštajn je ukazivao da je „…naša tehnologija premašila našu humanost“.

X X X

LJudska težnja ka zlu i destrukciji (razaranju) je dostigla takve razmjere da predstavlja prijetnju ne samo opstanku živog svijeta, nego i samoj planeti Zemlji.

Naši srpsko – ruski Svetitelji su mojoj supruzi Dragici ukazali sledeće:

-Iz viših dimenzija, „svijeta oblikovanja i stvaranja“ visoko duhovno razvijena bića (hijerarhijski rangirani angeli), po višem inteligentnom planu, „tkaju“ ovozemaljski materijalni svijet, tačnije, sve procese koji ne zavise od naše volje (slobode izbora), po preciznim matematičkim zakonitostima.

– Angeli neće dozvoliti da se nizom snažnih termonuklearnih eksplozija Zemlja izbaci iz orbite, jer bi se time ne samo narušila ravnoteža u Sunčevom sistemu, nego i u samoj Galaksiji – Mliječnom putu.

-Ukoliko se uništi mogućnost za opstanak živog svijeta na našoj planeti, ljudske duše će se otjelovljavati, odnosno živi svijet će se materijalizovati na drugoj pogodnoj planetarnoj lokaciji u Vaseljeni.

Arhangelski vozdignuti Nikola Tesla je ukazao da u aktuelnom ratu Rusije i Zapada, neće dozvoliti taktičke nuklearne udare po ruskoj teritoriji, odnosno neutralisaće pokušaje upotrebe zapadnog nuklearnog oružja, ili će se nuklearna eksplozija desiti na mjestu lansiranja ili na teritoriji zemlje lansiranja.

(Mišljenja i stavovi objavljeni u rubrikama „Drugi pišu“ i „Kolumne“ nisu nužno i stavovi redakcije portala „Borba“)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.