Mladen Mikijelj

Kabinet predsjednika primio predstavnike Udruženja za podršku Roma i Egipćana iz Berana

0

Kabinet predsjednika primio predstavnike Udruženja za podršku Roma i Egipćana iz Berana

Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića primio je predstavnike Udruženja za podršku Roma i Egipćana iz Berana.

„Imajući u vidu značaj Roma i Egipćana u našem društvu, te saradnju naše NVO u prethodnom periodu sa relevantim državnim institucijama u državi (Skupština Crne Gore, pojedina ministarstva, Ombudsman, NVO sektor, Opština Berane…) na kojima je bilo različitih aktuelnosti u vezi Roma i Egipćana, kao organizacija koja se intenzivno bavi socijalnom inkluzijom Roma i Egipćana u društvu iskazali smo potrebu da održimo sastanak sa Kabinetom predsjednika Crne Gore kako bi predočili stanje romsko-egipćanske populacije u Beranama, te zauzeli određene stavove i mišljenja i doprinijeli boljem položaju RE populacije u našem društvu“, saopštili su iz Udruženja za podršku Roma i Egipćana iz Berana.

Predstavnike NVO organizacije Sultana Beću, Nikolu Raičevića i Danijela Rmuša primile su Biljana Papović, savjetnica Predsjednika za politički sistem i unutrašnju politiku, i Marija Vesković, saradnica u Kabinetu.

„Imajući u vidu težak položaj Roma i Egipćana u našem društvu, a posebno mještana naselja Riversajd u Opštini Berane, koje je postalo poznato po brojnim poplavama koje su zadesile ovo naselje, sa čime je upoznata sva crnogorska javnost i potrebe da se izgrade nove stambene jedinice za mještane Riversajda, upoznali smo Kabinet predsjednika o svim prethodnim radnjama koje su doprinijele početku rješavanja ovog problema“, naveli su u saopštenju, pa nastavili:

„Informisali smo Kabinet, o početnim inicijativama za rješavanje ovog problema, doprinos Opštine Berane, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, te određenu potrebu da Ministarstvo finansija doprinese ovom rješavanju stambenog pitanja kroz sredstva iz budžetskih rezervi zašta su još prošle godine opredijeljena izvjesna sredstva. U ovom dijelu, predstavnici Udruženja za podršku Roma i Egipćana istakli su poseban doprinos Sokolja Beganaja, nacionalnog koordinatora za praćenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2021-2025 koji je prvi sa Fatmirom Đekom, ministrom ljudskih i manjinskih prava aktuelizovao ovo pitanje prošle godine“, piše u saopštenju.

Opština Berane je našla lokaciju za izgradnju novih stambenih jedinica i obećala izradu projekta.

Sada je na dijelu urbanistički dio da se završi, naša NVO ima izuzetnu saradnju sa rukovodstvom Opštine Berane i predsjednikom Vukom Todorovićem.

„Pored problema stanovanja, predstavnici naše organizacije, pružili su informacije i prikazali presjek stanja u vezi Roma i Egipćana u Beranama kroz različite aspekte, kulturu, zapošljavanje, obrazovanje, projektne aktivnosti. U smislu zapošljavanja, poboljšalo se stanje, jer se od 4 koliko je bilo zapošljenih pripadnika RE populacije broj povećao na 6“, saopštili su iz Udruženja.

Nikola Raičević ističe da u JU OŠ „Vuk Karadžić“ i JPU „Radmila Nedić“ radi jedan medijator u oblasti obrazovanja, što je novina i pozitivan primjer, a veoma značajno za djecu RE populacije.

Dodao je i da u školi „Radomir Mitrović“ rade 2 medijatora još od 2018 godine, u Domu zdravlja „Dr Nika Labović“ zdravstveni medijator, u Komunalnom preduzeću jedno lice i još jedno lice u JPU „Radmila Nedić“.

„Veoma smo zadovoljni što smo ostvarili nešto istorijsko u Beranama a i Crnoj Gori da se u matičnom vrtiću u Beranama obrazuju djeca RE populacije, zajedno sa pripadnicima većinske populacije, što je veoma značajno zbog socijalizacije djece i jezičkih barijera. U tome smo uspjeli zahvaljujući saradnji sa JPU ,,Radmila Nedić,, i pokojnom direktoricom vrtića Marinom Gojković, koja je dala značajan doprinos i temelj ovoj integraciji“, rekao je Raičević.

Prošle godine, kako su dodali, „upisali smo 58 djece koja redovno pohađaju vrtić“.

Sultan Beća istakao je značajnim saradnju sa JU OŠ „Radomir Mitrović“ u Beranama, te direktorom Aleksandrom Vujovićem, školi u kojoj ima blizu 160 učenika RE populacije.

„Ova škola je prepoznata u Crnoj Gori po socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana. Takođe, u njoj se godinama sprovodi program mentorstva za RE učenike završnih razreda, koji upisuju srednje škole na području Berana.Takođe, ova škola je obezbijedila prevoz za djecu RE populacije koja pohađaju vrtić“, rekao je Beća.

Beća je zahvalan Miri Bojović, direktorici srednje medicinske škole „Dr Branko Zogović“, koja je doprinijela da se prošle godine upiše jedan učenik RE populacije u toj vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Prošle godine četiri lica RE populacije su završila srednju školu, što je značajan pomak u odnosu na raniji period.

Kao organizacija koja se neprestano bori za bolji položaj RE populacije u Beranama, kako ističe Danijel Rmuš, predstavili smo našu organizaciju, rad, doprinos, kao i projekte koje smo sprovodili i sprovodimo.

„U tom smislu, pomenuli smo i organizacije od kojih su naši projekti finansijski podržani (Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Fakt, Juventas, Građanska alijansa). Predstavnice Kabineta Predsjednika Crne Gore istakle su značajnim saradnju sa NVO sektorom i pokazale interesovanje za saradnju sa našom organizacijom a sve u cilju doprinosa socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana. Naša organizacija će biti partner svim državnim organima i institucijama, posebno instituciji predsjednika države i u budućem periodu nastavićemo saradnju“, istakao je Beća.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.