„Jugopetrol“ će na auto-putu graditi prvu benzinsku stanicu

0

Na javni poziv je pristigla jedna ponuda – kompanije „Jugopetrol“, koja je ocijenjenja kao ispravna i u skladu sa kriterijumima tenderskog postupka

Kompanija „Jugopetrol“ će graditi prvu benzinsku stanicu na autoputu Princeza Ksenija, saopšteno je iz Monteputa.

Kako je saopšteno, na javni poziv je pristigla jedna ponuda – kompanije „Jugopetrol“, koja je ocijenjenja kao ispravna i u skladu sa kriterijumima tenderskog postupka.

„Javni poziv za podnošenje ponuda za davanje u dugoročni zakup na period od 25 godina nepokretnosti koje se nalaze u KO Mrke, Glavni grad Podgorica, na auto-putu Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo (odmorište Gornje Mrke-desna strana u smjeru iz Podgorice) sa obavezom investicionog ulaganja-izgradnje benzinske stanice sa pratećim sadržajima, u skladu sa Urbanističko-tehničkim objavljen je 26. decembra 2023. godine, a krajnji rok za podnošenje ponuda je, nakon produženja, bio 17. jun 2024. godine. Do tog roka pristigla je jedna ponuda, ‘Jugopetrol’ a.d. Podgorica, koja je ispunila sve uslove“, navodi se u saopštenju.

„Detaljnim prostornim planom autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo, predviđena je izgradnja objekta maksimalne spratnosti P+1, koji sadrži javnu česmu i mokri čvor, službu prve pomoći i informacija, prodavnicu rezervnih djelova i opreme, informativno-turistički punkt, kafe u zatvorenom prostoru sa terasom, smještaj za osoblje kafea i pumpne stanice, svratište za inspekcije, policiju, kao i ostavu za materijal i alat, točiona mjesta i rezervoare, zelenu površinu, privremeno mjesto za odlaganje čvrstog otpada. Ugovor o zakupu putnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti biće zaključen u roku od 90 dana od dana otvaranja ponuda, odnosno od 17. juna 2024. godine., a trajanje zakupa biće ugovoreno na 25 godina“, piše u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.