Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za „Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“

0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo Javni poziv koji traje od 27.6. do 27.8. 2024. godine.

Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD III 2021–2027

Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 3, koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

Lica koja ostvaruju pravo na korišćenje finansijske podrške u skladu sa ovim javnim pozivom moraju ispuniti uslove i kriterijume propisane Uredbom o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III Program) („Službeni list CG“, br. 20/24) (u daljem tekstu: Uredba), ovim javnim pozivom i drugim propisima.

Finansijska podrška za ovaj javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD III 2021-2027 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.

Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva“ za period implementacije IPARD III programa 2021-2027 iznosi 19.680.000.00 evra, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 7.200.000.00 evra.

Informacije u vezi ovog javnog poziva dostupne su i na kontakt telefon Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja: 020 672 006 ili 067 205 790, kao i kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj: 020 482 176 i 020 482 150.

Podnosilac zahtjeva je dužan da čuva kopiju cjelokupne dokumentacije dostavljene u cilju dobijanja podrške po ovom javnom pozivu i istu prikaže na zahtjev službenika Direktorata za plaćanja.

Detaljnije možete pogledati na LINKU.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.