Janjušević: Opštine na jugu, izuzev Ulcinja, dobiće status grada, na sjeveru samo dvije

0

Nacrtom zakona o lokalnoj samoupravi mijenja se više od 50 odsto obuhvata postojećeg zakona, što faktički znači da je riječ o novom zakonu, kazao je državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Dragiša Janjušević. Zakonom je, kako pojašnjava, predviđena decentralizacija i podjela administrativnih jedinica na opštine i gradove, koji će preuzeti veće nadležnosti.

Novim nacrtom Zakona o lokalnoj samoupravi jasno su precizirani kriterijumi koji moraju biti zadovoljeni da bi se dobio status opštine, a osnovni je da mjesto ima više od 8.000 stanovnika“, pojasnio je Dragiša Janjušević, državni sekretar u Ministarstvu javne uprave.

Janjušević je objasnio kriterijume koje jedna opština mora da zadovolji kako bi stekla status grada

„Definisali smo četiri bitna kriterijuma kada su gradovi u pitanju, a to je demografski – broj stanovnika, fiskalni kapacitet jedne opštine gdje nam je pomoglo Ministarstvo finansija. To je da se pažljivo mora voditi računa o bruto porezima po zaposlenom u jednoj opštini pa se to dijeli sa brojem stanovnika. Indeks razvijenosti i indeks konkurentnosti – to je treći kriterijum koji nam je jako bitan, a na kojem je radilo Ministarstvo ekonomskog razvoja. I četvrti kriterijum jeste infrastruktura“, kazao je Janjušević.

On pojašnjava i koje opštine trenutno ispunjavaju kriterijume da dobiju status grada.

„Od primorskih opština to će biti sve opštine osim Ulcinja. Ulcinju nedostaje malo investicione, ekonomske dinamike i mislim da će vrlo brzo u nekom narednom periodu biti konkurentan za status grada. Što se tiče središnjeg dijela tu je Nikšić. I na sjeveru mislim da će to biti samo dvije opštine – Pljevlja i Bijelo Polje“, naveo je Janjušević.

Kriterijumi za sticanje statusa grada omogućavaju zdravu konkurentnost i opštine mogu raditi na tome da ih u narednom periodu ispune, zaključuje Janjušević, prenosi Gradska RTV.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.