Carinici dobili instrukcije kako bi se smanjile gužve na carinskim prelazima

0

Uprava prihoda i carina (UPC) je dostavila instrukcije svim carinarnicama u vezi sa jednoobraznim i efikasnim postupanjem službenika,  u skladu sa carinskim propisima.

Ovo pojašnjenje je nedavno upućeno da bi se na graničnim prelazima obezbijedio brži promet roba i dodatno izbjeglo nepotrebno zadržavanje prevoznih sredstava i putnika, a posebno je to važno tokom pojačanog prometa u turističkoj sezoni.

„Ukazujemo da je UPC, imajući u vidu kapacitete graničnih prelaza i pojačan promet robe i putnika u sezoni, u saradnji sa graničnom policijom, blagovremeno obavila pripreme da bi se smanjila zadržavanja na granici.“ – saopštili su iz Uprave prihoda i carina.

Prema Carinskom zakonu, sva roba koja se unosi u carinsko područje Crne Gore mora se prijaviti graničnoj carinarnici. Dodatno, osoba koja unosi robu u carinsko područje dužna je da robu preveze do mjesta koje odredi nadležni carinski organ, odnosno gdje se roba podnosi i nad njom sprovodi odgovarajući postupak.

Suština je da se, poštujući carinske propise, roba pregleda tako da ne izaziva zastoj na graničnim prelazima, kao i da se pojača kontrola u cilju eliminisanja eventualnih koruptivnih elemenata.

 

       Terminali za postupak carinjenja

Instrukcije UPC date carinarnicama predstavljaju i olakšice u smislu da se na graničnom prelazu na brži i efikasan način sprovede kontrola i roba uputi u unutrašnju carinsku ispostavu, odnosno na terminal kod kojeg se sprovodi postupak stavljanja robe u slobodan promet (carinjenje). Terminali su i obrazovani radi sprovođenja ovakvih carinskih procedura.

Carinjenje robe je složen postupak koji od carinskih službenika zahtijeva specijalističke vještine, koje se odnose na tarifiranje robe korišćenjem carinske tarife, pravila o porijeklu, carinsku vrijednost, procijenu da li je potrebna laboratorijska analiza, mjerenje i primjena propisanih standarda, uzorkovanje robe i slično. Upravo su carinski službenici, raspoređeni na radnim mjestima na terminalima, specijalizovani za te poslove.

Dakle, pravilnim sprovođenjem propisa obezbjeđuje se pregled na graničnim prelazima, kao i dodatne provjere robe i dokumentacije na terminalima.

 

        Afirmacija partnerstva

Cilj je, takođe, da se privrednici afirmišu da koriste i savremene institute koje obezbjeđuje UPC. To podrazumijeva da mogu dobiti status Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) koji se zasniva na partnerstvu između carine i privrednih subjekata, tj. najvećem stepenu povjerenja koje stiče domaći subjekt uključen u međunarodnu trgovinu, u skladu sa smjernicama Evropske komisije.

Ovaj status nudi brojne prednosti privrednim subjektima, uključujući i upotrebu pojednostavljenih carinskih postupaka koji dozvoljavaju da se roba sa graničnih prelaza upućuje direktno u prostorije uvoznika.

Privrednici koji nemaju ovaj status mogu, ukoliko posluju u skladu sa propisima, dobiti odobrenje za korišćenje pojednostavljenog carinjenja na graničnom prelazu na osnovu fakture, kada se radi o jednostavnoj robi koja se može lako i brzo pregledati kod granične carinske ispostave.

Ukoliko se, u posebnim slučajevima, radi o jednostavnoj robi za koju postoje uslovi kod granične carinske ispostave da se sprovede carinjenje, uvoznici koji nemaju odobrenje za korišćenje pojednostavljenog carinjenja na osnovu fakture, mogu se obratiti Upravi prihoda i carina preko područne jedinice – carinarnice.

Potrebni su podaci o planiranom prometu na graničnim prelazima i vrsti robe, a UPC će u najkraćem roku odgovoriti na zahtjev, na osnovu dostavljenih podataka, tehničkih mogućnosti za pregled robe kod tih graničnih carinskih ispostava i kadrovskih mogućnosti za sprovođenje ovog postupka.

Podsjećamo i da koordinacija aktivnosti službenika granične policije i carine dovodi do ubrzanja i pojednostavljenja procedura da bi se svim putnicima obezbijedilo brže prelaženje državne granice.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.