Imovina vlasnika štampanih medija: Tuđim parama zaradili milione

0

Vlasnici štampanih medija u Crnoj Gori su vlasnici više preduzeća, različitih djelatnosti, a na njihova imena se vode i značajna imovina u više gradova. Svi mediji, DAN, Vijesti i Pobjeda se vode kao privatni, a interesantno je da je poslednjih par godina imovina značajno uvećana, bar prema podacima koji se navode u zvaničnom Katastru. Uvidom u katastarske podatke, Borba otkriva da je Mladen Milutinović iz DAN-a, za razliku od Željka Ivanovića iz Vijesti i Draška Đuranovića iz Pobjede, vlasnik velikog broja nekretnina i zemljišta, u Crnoj Gori na ekskluzivnim lokacijama. Ako je vjerovati podacima iz Katastra, Željko Ivanović i nema mnogo imovine koja se vodi na njega.

Milutinović kontroliše dva preduzeća
Prema podacima iz Katastra, Mladen Milutinović ima udio u dva preduzeća i to M.D. company, koja se bavi izdavanjem novina i Jumedia mont, koja se bavi štampanjem novina. U Centralnom registru Privrednog suda navodi se da su osnivači M.D. company Dejan Ražnatović i Ljiljana Martinović, koja je ujedno i v.d. izvršnog direktora. Ovlašćeni zastupnik u tom preduzeću je Mladen Milutinović. Promjena registracije te firme je 09.11.2017. godine. Milutinović je izvršni direktor Jumedia monta, a datum promjene registracije tog preduzeća je 25. januar 2017. godine.

Imovina u Podgorici, na Cetinju, Danilovgradu i Tivtu
Milutinović je vlasnik zemljišta i nekretnina u Podgorici, na Cetinju, u Danilovgradu i Tivtu. U katastarskim podacima se navodi da Milutinović u Dodošima ima dvorište od 278 kvadrata, ruševinu porodične stambene zgrade od 82 kvadrata, voćnjak treće klase od 37 kvadrata. Sve to je, kako piše, stekao pravosnažnom odlukom suda, a datum upisa je 09. januara 2017. godine.
U Martinićima ima 1/10 susvojine, u mjesto Kukoševina, i to šuma treće klase 9.878 kvadrata, koju je stekao održajem, poklonom, a upisana je 2012. godine. U obimu 9/10 susvojine, na istoj lokaciji zemljište ima Slavica Jovanović.
Milutinović u mjestu Podstrana, ima obim prava 1/2, na 10.391 kvadrata livade četvrte klase, poslvne zgrade u privredi u obimu 666 kvadrata, zatim dvorište od 500 kvadrata. Sve to je stečeno po više osnova, a datum promjene upisa u Katastru je 17.10 2017. Isto to u obimu 1/4 ima Slavica Jovanović.
U Rogamima Milutinović imala livadu pete klase od 1.607 kvadrata i voćnjak treće klase od 62 kvadrata, stečeno sve kupovinom, a u isto to u obimu ¼ ima i Slavica Jovanović.

Promjene oko zgrade Dana zabilježene prije dva mjeseca
Iako se redakcija Dana od osnivanja, a to je bilo prije dvije decenije nalazi na lokaciji 13 jul bb, u Katastru se navodi da je u jednoj polovini, u susvojini, vlasnik toga Mladen Milutinović. U Katastru piše da on ima polovinu porodične stambene zgrade od 255 kvadrata, plus dvorište 270 kvadrata i sve sve je to stekao kupovina. Isto to u obimu po jedna četvrtina imaju Slavica Jovanović i malodobni V.J. Interesantno je da je datum promjene u Katastru za zgradu DAN-a naveden 17.10.2017. godine.
U naselju Gorica u Podgoric, Milutinović ima 780 kvadrata zemlje, koju je stekao kupovinom. Ima i 83 kvadrata zemlje, na istoj lokaciji, za koju nije naveo kako je došao do nje. Milutinović ima u Tivtu, u mjestu Brda, 1.895 kvadrata šume koju je stekao održajem ili poklonom.
Slavica Jovanović ima zemljište u Dodošima koje je naslijedila, a kupila je nestambeni prostor u Budvi od 19 kvadrata, a promjena upisa je 2014. godina. Šumu u Doljanima je kupila i to 473 kvadrata, a datum upisa je naveden 29.11.2017.
Ona je tokom 2013. Godine, kako piše u Katastru, kupila u mjestima Ravništa 3.421 kvadrata, na Zavali 8.084 kvadrata pašnjaka i šume i u Branjevini 4.098 kvadrata. Sve to je, kako piše, stečeno kupovinom.
Sledeće godine, kako piše, kupila je šume i pašnjake u mjestu Ravništa i to 22.006 kvadrata, na Zavali 3.815 kvadrata, zemljišta, šume i pašnjaka.
Sledeće godine je upisano u mjestu Zavala porodična stambena zgrada od 103 kvadrata, dvorište 500 kvadrata, kao i 2.340 kvadrata kupovine pašnjaka i šume.
Marković za godinu do tri stana
Nikola Marković, pomoćnik urednika u DAN-u došao je do stambenog prostora od 86 kvadrata, 2016 godine i to održajem ili poklonom. Godinu ranije stekao je stambeni prostor od 69 kvadrata, a osnov sticanja je više osnova, a sve to je zavedeno 25.09.2015. godine. Stambeni prostor od 63 kvadrata, Marković je, piše u Katastru, stekao kupovinom, promjena je zabilježena u katastru 2016. godine.

Đuranovićeve firme
Draško Đuranović ima naslijeđenu imovinu u Danilovgradu, kupio je stambeni prostor od 85 kvadrata u Podgorici, a datum upisa je 30.11.2017. Takođe, kupio je stambeni prostor od 58 kvadrata, a datum upisa je 30.11.2017. Đuranović je član Odbora direktora u preduzeću Dnevne novine, kao i predsjednik organa upravljanja, a datum registracije je 22.12. 2017. U Novoj Pobjedi je izvršni direktor, a u preduzeću Portal Press je ovlašćeni zastupnik.

Ivanoviću više direktorskih funkcija
Željko Ivanović je član Odbora direktora u televiziji Vijesti, a isto to je i u Monitoru. U Dejli presu je izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik. Ima porodičnu stambenu zgradu od 62 kvadrata, u Martinićima koju je stekao kupovinom. U Katastru piše i da ima četvrtinu livada i vinograda u Doljanima, ali ne piše osnov sticanja te imovine iz 2006. godine.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.