I tužilaštvo demantovalo predsjednika Komisije: Marković manipuliše lažnim podacima

0

Nakon što je predsjednik Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija Nikola Marković saopštio da su tokom istrage za ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, u Visbaden poslati lažni DNK uzorci Vuka Vulevića a da to proizilazi iz dokumenta tužilaštva, iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici ističu da ti navodi nisu tačni.
Podsjetimo, juče je i sestra Duška Jovanovića, Danijela Pavićević demantovala tvrdnje Nikole Markovića, ocijenivši njegovu izjavu kao marketinšku.
U saopštenju Višeg državnog tužilaštva koje potpisuje tužiteljka Vesna Jovićević se navodi da nakon što je kod Višeg državnog tužilaštva u Podgorici formiran još jedan predmet o otkrivanju saizvršilaca ubistva Duška Jovanovića došlodo saznanja da je Saveznom kriminalističkom uredu u Visbadenu od NCB Kopenhagen dostavljen DNK profil na ime Vuka Vulevića te da taj dostavljeni profil ne odgovara profilu biološkog traga uzetog od Vulevića.
“Imajući u vidu da je osuđeni Damir Mandić krivično djelo izvršio u saizvršilaštvu sa drugim, do sada neoktrivenim licima, to je postupajući tužilac istražnom sudiji Višeg suda u Podgorici podnio predlog za preduzimanje istražne radnje-da se od Vulevića koji se u međuvremenu, zbog izvršenja krivičnog djela nalazio u ZIKS-u i Armina Osmanagića, koji je u međuvremenu postao dostupan, uzme uzorak za DNK analizu i dostavi Saveznom kriminalističkom uredu radi vještačenja nespornog profila sa DNK profilima utvrđenim vještačenjem sa materijalnih tragova izuzetih iz vozila marke “Golf III”, iz kojeg je pucano na oštećenog. Nakon obavljenog vještačenja, Savezni kriminalistički ured u Visbadenu je dostavio nalaz i mišljenje iz kojeg je proizilazilo da se uporedni DNK profili dobijeni iz nespornih uzoraka Vulevića i Osmanagića sa rezultatima dobijenih vještačenjem uzoraka iz vozila, ne podudaraju”, navela je Jovićević..
Širenje netačnih informacija
Prema njenim riječima s obzirom na to da DNK analizom nije dokazano prisustvo bioloških tragova koji potiču od Vulevića i Osmanagića zaključeno je da nema osnova da se protiv njih pokrene krivični postupak.
“Dakle, jasno proizilazi da nadležni organi Crne Gore Saveznom kriminalističkom uredu za vještačenje Visbaden nisu poslat lažni DNK uzorak Vulevića, a to je netačno iznijeto u Markovićevoj izjavi, sa pozivom na dokument tužilaštva, jer se podatak sa kojim se manipuliše. Stoga, u cilju interesa istrage u ovom predmetu i snažne potrebe tužilaštva da nastavi sa preduzimanjem svih radnji na potpunom rasvjetljavanju krivičnog djela, Više državno tužilaštvo u Podgorici izražava nezadovoljstvo povodom ovakvih izjava Markovića,”, naglasila je Jovićević.
Poručila je da ovakvo postupanje dovodi samo do širenja netačnih informacija o krivičnom predmetu, a ne do realizacije predviđenih zadataka Komisije, kojoj je Više državno tužilaštvo u Podgorici dalo puni doprinos u vidu omogućavanja uvida u kompletne spise predmeta i provjere podataka povodom izjave potencijalnog svjedoka, iako je navedeno da ni u tom pogledu nije ništa učinjeno.
“U istom duhu, takođe su iznijeti i navodi da sam kao predstavnica tužilaštva u prethodnom sazivu Komisije, glasala protiv usvajanja izvještaja Komisije, u čijoj sam izradi prethodno učestvovala sačinjavanjem nalaza i izvještaja. S tim u vezi, ističem da za izvještaj Komisije nijesam glasala zbog činjenice da nisam bila saglasna sa pojedinim navodima, jer isti nijesu proizilazili iz dokumenta (a ne nalaza i izvještaja kako je to iznijeto), koji sam sačinila kao rukovoditeljka ovog tužilaštva”, zaključila je Jovićević.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.