Filip pomilovao samo jednog zatvorenika

0

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u toku prošle godine od 152 prihvato je samo jednu molbu za pomilovanje osuđenika. Pomilovan je osuđenik koji je služio kaznu zatvora zbog krivičnog djela protiv braka i porodice. Najviše odbijenih molbi osuđenima za djela protiv imovine, njih 35, zatim 24 koje su predali osuđeni za djela protiv života i tijela, i 18 osuđenima za djela protiv javnog reda i mira. Donešeno je 12 odluka kojima se odbijaju molbe za pomilovanje osuđenih zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi.
Za krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja odbijeno je 11 zahtjeva.
Po deset molbi za pomilovanje je odbijeno osuđenicima za djela protiv državnih organa i za protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
Kada je u pitanju pomilovanje Ministarstvo pravde odlučuje po molbi za pomilovanje prije nego se ona uputi predsjedniku države.
Postupak za pomilovanje pokreće se po molbi za pomilovanje po pravosnažnosti presude, dok postupak pomilovanja za oslobođenje od krivičnog gonjenja po službenoj dužnosti pokreće ministar pravde.
Predsjednik može donijeti odluku o pomilovanju i bez sprovođenja postupka propisanog po molbi za pomilovanje, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva pravde.
Molba za pomilovanje se podnosi Ministarstvu pravde. Ono sprovodi postupak po molbi u smislu prikupljanja podataka od nadležnih organa i na osnovu sprovedenog postupka ministar pravde upućuje obrazloženi predlog za pomilovanje predsjedniku Crne Gore.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.