Erović v.d. predsjednika Ljekarske komore

0

Skupština Ljekarske komore je nakon smjene Aleksandra Mugoše, za vršioca dužnosti predsjednika Ljekarske komore imenovala doktora Kenana Erovića, piše Dan.

Kako su saopštili, Mugoša je razriješen na vanrednoj sjednici 14. marta, zbog nepoštovanja odluka Skupštine komore.

“Do objave izmjena i dopuna statuta, vršilac dužnosti predsjednika će biti njegov dosadašnji zamjenik dr Kenan Erović. Nakon što se objave izmjene i dopune statuta, vršilac dužnosti postaje predsjednik Skupštine ljekarske komore”, piše u saopštenju.

Inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine sa ovom tačkom dnevnog reda podnijelo je 25 delegata.

U odluci o razrješenju Mugoše piše da je on 28. marta prošle godine donio nezakonitu odluku, kojom je ograničio upotrebu službenih pečata Komore ovlašćenim licima Skupštine, čime je povrijedio statut i ovlašćenja predsjednika Komore iz uputstva o izradi, čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata i štambilja Komore.

Prekoračenje ovlašćenja, navodi se u odluci, utvrdila je i upravna inspekcija.

“Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da odluke Skupštine Komore sa sjednice od 8.2.2021. na dan vršenja nadzora nemaju djelovodni broj i pečat, što predstavlja kršenje člana 22 stav 1 Zakona o upravnom postupku, a ukazano je i na druge nepravilnosti u radu Stručne službe Komore”, piše u odluci.

Navodi se da je, između ostalog, sekretar Skupštine Vesna Bauković i pored naloga predsjednice Skupštine Milene Popović Samardžić odbila da dostavi zapisnik sa konstitutivne sjednice Skupštine i Odluku o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika.

“To nije uradila ni stručna saradnica za pravne poslove Ana Čubranović, dok je poslovna sekretarka Milena Tomović, kako se navodi u odluci Skupštine, odbila da pripremi za potpis, zavođenje i pečatiranje akta koja je donijela Skupština na sjednici 8. februara ove godine. Inspekcija je, prilikom nadzora, utvrdila da je stručna služba Komore dužna da pomaže predsjedniku Skupštine u pripremi sjednica, sačinjavanju zapisnika, odluka i zaključaka, pripremi i slanju akata radi dobijanja saglasnosti i objave u Službenom listu, zavođenju i arhiviranju akata koje donosi Skupština, kao i da te poslove od konstituisanja novog saziva Skupštine Stručna služba odbija da vrši”, navode u saopšptenju.

Ministarstvo zdravlja početkom marta je zatražilo od Upravne inspekcije i Osnovnog državnog tužilaštva da u što kraćem roku ispitaju zakonitost postupanja Mugoše, kako bi se odblokirao rad Ljekarske komore Crne Gore.

“To ne tvrdi Ministarstvo zdravlja već dvije trećine članova Skupštine ljekarske komore, koji su na sjednici Skupštine 8.2. konstatovali prestanak mandata dr Mugoši, njegovom zamjeniku i članovima izvršnog odbora”, navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Mugoša je u februaru kazao da je podnio prijave zbog nezakonitog upada u prostorije Ljekarske komore i preturanja po kancelarijskom namještaju, gdje je tražen službeni pečat.

Zbog navodnog kršenja zakona i sakrivanja službenih pečata tada je i rukovodstvo Skupštine Komore podnijelo prijavu protiv Mugoše.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.