Durković Perović: Dom zdravlja će u najskorijem zakonskom roku nabaviti potrebne reagense

0

Nova vd direktorica dr Dragana Durković Perović je danas u Ministarstvu zdravlja zbog aktuelne teme – nabavke biohemijskih reagenasa za Dom zdravlja Glavnog grada gdje je izražena potreba i dobra volja donosioca zdravstvenih odluka za prevazilaženjem određenih komplikacija koje se javljaju, a sve u cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge  pacijentima.

Durković Perović je odlučila da se obrati javnosti saopštenjem, koje prenosimo integralno:

„U Domu zdravlja Glavnog grada nije prvi put, nažalost, da se dešava privremena nestašica pojedinih reagenasa neophodnih za laboratorijsku dijagnostiku. Razlog je kompleksan. Prije svega moramo istaći veliki broj pacijenata koji su korisnici usluga našeg Doma zdravlja, kao i lica koja su na privremenom boravku u Podgorici, zbog posla. Pacijenti često imaju naloge za laboratorijsku dijagnostiku, ne samo od ljekara u Domu zdravlja, već i od specijalista sa sekundarnog i tercijernog nivoa, kao i privatnog sektora. Većina njih ovu vrstu usluga ostvaruje u Domu zdravlja Glavnog grada. Racionalizacija u potražnji uzorkovanja za određene laboratorijske analize je neophodna, kao i bolja povezanost (umrežavanje) svih nivoa zdravstvene zaštite, koja bi omogućila ljekarima da imaju uvid u dinamiku potrošnje laboratorijskih parametara za svakog pacijenta.

Uprava Doma zdravlja Glavnog grada je obaviještena od strane svog Centra za laboratorijsku dijagnostiku još u novembru minule godine da postoji velika vjerovatnoća za nestašicom pojedinih biohemijskih reagenasa i nabavljena su dodatna sredstva u vrijednosti od 25.000 evra, preraspodjelom novca iz Finansijskog plana, upravo za ovu namjenu. Ta dodatna sredstva koje je obezbijedio Dom zdravlja su bila dovoljna do kraja 2023 god. Od 5. Januara 2024. god u Domu zdravlja istrošena je zaliha reagenasa za lab. analize: urea, HDL holesterol, LDL holesterol, LDH I CK-MB, kao i CRP.

Pacijenti se privremeno upućuju u laboratoriju KCCG kada je upitanju uzorkovanje za navedene laboratorijske analize, koja izlazi u susret Domu zdravlja do nabavke novih reagenasa. Finansijski plan za 2024. god je usvojen krajem januara i u toku je raspisivanje tendera za laboratorijske reagense. U tom procesu moramo se voditi zakonskim procedurama i rokovima. Sva novčana sredstva koja su opredijeljena za nabavku reagenasa odobravaju se od strane Fonda za zdravstveno osiguranje, jer su domovi zdravlja njihove budzetske jedinice, a moram napomenuti da su i cijene reagenasa na tržištu veće nego minule godine.

Zaključujem da je Dom zdravlja Glavnog grada pokrenuo procedure za nabavku novih reagenasa i u najskorijem mogućem zakonskom roku mi ćemo ih opet imati na raspolaganju.“

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.