Dukaj otvorio konferenciju „Uloga i značaj revizije informacionih sistema u  javnoj upravi“

0

Ministar javne uprave, mr Marash Dukaj, otvorio je danas konferenciju „Uloga i značaj revizije informacionih sistema u  javnoj upravi“ u organizaciji Ministarstva javne uprave i SIGMA-e.

Ministar Dukaj je izrazio zadovoljstvo što se u Crnoj Gori po prvi put organizuje konferencija na temu revizije informacionih sistema u javnoj upravi.

„Ministarstvo javne uprave je svjesno da ubrzani razvoj informacionih tehnologija, jačanje sajber bezbjednosti i unapređenje kontrola u ovoj oblasti predstavljaju važan činilac sigurne, efikasne i kvalitetne javne uprave. Revizija informacionih sistema je zato prepoznata u Zakonu o elektronskoj upravi kao značajan dio naših aktivnosti u razvoju elektronske uprave. Ona treba da unaprijedi upravljanje IT funkcijom u organima državne uprave, a sa druge strane, da ukaže na one segmente koji zahtijevaju dodatno usklađivanje sa standardima u ovoj oblasti”, kazao je ministar u uvodnom izlaganju.

Ministar Dukaj izjavio je da je cilj Ministarstva javne uprave da kroz rad Odjeljenja za reviziju informacionih sistema da doprinos svim ministarstvima i organima uprave u nastojanjima da proces digitalizacije bude efikasan i u skladu sa propisima iz ove oblasti. On je takođe izrazio uvjerenje, da će, iako ova vrsta revizije u javnoj upravi postoji tek par godina, njena uloga iz godine u godinu biti značajnija, naročito što su ključni strateški pravci razvoja Vlade Crne Gore upravo digitalna transformacija i reforma javne uprave u kojoj je digitalizacija usluga jedan od stubova razvoja.

U uvodnom izlaganju prisutnima su se obratile i državna sekretarka u Ministarstvu finansija dr Bojana Bošković i Bianca Breteche, zamjenica šefa OECD/SIGMA Programa.

Državna sekretatka dr Bojana Bošković podsjetila je prisutne da Ministarstvo finansija još od 2004. godine, radi na razvoju sistema unutrašnje revizije u javnom sektoru Crne Gore, prvo kroz centralizovani model unutrašnje revizije u Ministarstvu finansija, a potom kroz uspostavljanje decentralizovanog modela unutrašnje revizije kod korisnika sredstava budžeta na centralnom i lokalnom nivou. Ona je takođe istakla da je Vlada Crne Gore u novembru 2019. godine, na predlog Ministarstva finansija donijela novu Uredbu o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru kojim je predviđena posebna organizaciona jedinica za reviziju informacionih sistema u upotrebi u javnom sektoru koju uspostavlja Ministarstvo javne uprave.

U uvodnom izlaganju zamjenica šefa OECD/SIGMA Programa, Bianca Breteche izrazila je zadovoljstvo što je dio ove konferencije i što ima priliku da upozna prisutne sa rezultatima uvođenja unutrašnje  IT revizije u Crnoj Gori, dosadašnjim dostignućima i budućim mogućnostima. „IT revizija igra kritičnu ulogu u praćenju procesa IT kontrole menadžmenta, potvrđujući da kontrole funkcionišu onako kako menadžment zahtijeva i da su rizici organizacije efektivno ublaženi na prihvatljiv nivo“, istakla je Breteche.

Načelnica Odjeljenja za reviziju informacionih sistema u Ministarstvu javne uprave Mirjana Begović je predstavila dosadašnji rad Odjeljenja i istakla važnost kontinuiranog usavršavanja zaposlenih, kako bi Odjeljenje dalo puni doprinos prepoznavanju IT rizika i njihovom efikasnom smanjenju uticaja u svim organima državne uprave.

Konferencija je organizovana s ciljem da se kroz prezentacije i panel diskusiju prisutni upoznaju sa značajem i ulogom revizije informacionih sistema u organima državne uprave, ključnim prednostima i izazovima IT revizije kao profesije, kao i da se unaprijedi spremnost organa na svakodnevne izazove koje donosi ubrzani razvoj informacionih tehnologija.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.