Državljaninu Turske Čamgozu ograničenje slobode kretanja u skladu sa zakonom

0

Upravni sud odbio je tužbu turskog državljanina Binalija Čamgoza protiv rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova kojim mu je ograničena sloboda kretanja smještajem u Prihvatilište za strance, u periodu od 6. decembra 2023. godine do 6. marta 2024. godine.

Upravni sud Crne Gore je presudom od 3. juna odbio tužbu Čamgoza protiv rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova od 6. decemra 2023. godine, kojim je tužiocu ograničena sloboda kretanja smještajem u Prihvatilište za strance, u periodu od 6. decembra 2023. godine do 06. marta.

„Članom 62 stav 2 tačka 3 Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca („Sl.list CG“, br. 2/17 i 3/19), propisano je da strancu koji traži međunarodnu zaštitu može se ograničiti sloboda kretanja, ako se na osnovu činjenica i okolnosti konkretnog slučaja procijeni da je to potrebno radi zaštite nacionalne bezbjednosti i javnog poretka Crne Gore. Radi ograničenja slobode kretanja, u slučajevima iz člana 62 st. 2 i 3 ovog zakona, strancu koji traži međunarodnu zaštitu ili strancu u transferu mogu se, saglasno odredbi člana 63 stav 1 Zakona, izreći sljedeće mjere: 1) zabrana kretanja van Centra za prihvat; 2) zabrana kretanja van određenog područja; 3) zabrana napuštanja smještaja na adresi koju je prijavio; 4) obavezni smještaj u Centru za prihvat; 5) privremeno oduzimanje putnih isprava i drugih dokumenata; 6) smještaj u Prihvatilište za strance. Mjera smještaj u Prihvatilište za strance može se izreći ako se procjenom ličnosti stranca koji traži međunarodnu zaštitu ili stranca u transferu utvrdi da se drugim mjerama iz stava 1 tač. 1 do 5 ovog člana, ne može ostvariti svrha ograničenja slobode kretanja (stav 3). Mjere iz stava 1 ovog člana koje se izriču strancu koji traži međunarodnu zaštitu mogu trajati dok postoje razlozi iz člana 62 st. 2 i 3 ovog zakona, a najduže tri mjeseca (stav 6)“, piše u odluci Upravnog suda.

Odlučujući po tužbi Čamgoza Upravni sud nalazi da je pravilno, cijeneći obavještenje Uprave policije – Sektora za borbu protiv kriminala od 5. decembra 2023. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova, dajući jasne i utemeljene razloge, zaključilo da su se u konkretnom slučaju, saglasno citiranim zakonskim odredbama, a radi zaštite nacionalne bezbjednosti i javnog poretka Crne Gore, stekli uslovi za ograničenje slobode kretanja tužiocu smještajem u Prihvatilište za strance u trajanju od tri mjeseca.

„Pri tom je sud imao u vidu da je Ministarstvo unutrašnjh poslova odluku o ograničavanju slobode kretanja tužiocu smještajem u Prihvatilište za strance, u trajanju od tri mjeseca zasnovalo na detaljnoj i individualizovanoj procjeni o neophodnosti zadržavanja tužioca u skladu sa legitimnom svrhom, a posebno uzimajući u obzir faktore kao što su ponašanje u prošlosti, veze u zajednici i rizik od bjekstva, te da predmetna mjera djelotvorno odgovara cilju u opštem interesu, konstatujući da zaštita nacionalne bezbjednosti i javnog poretka doprinosi zaštiti prava i sloboda drugih“, piše u odluci.

(Vijesti)

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.