„Doprinosi za PIO neće biti ukinuti već umanjeni dok će Fond nastaviti da funkcioniše“

0

“Veoma sam ponosan što sam u svom, do sada kratkom političkom djelovanju, uspio da afirmišem ekonomske teme i programe unapređenja standarda zaposlenih, na osnovu kojih će se takmičiti političke partije da bi zadobile povjerenje građana. Zato mi uvijek pričinjava zadovoljstvo da govorim o temama važnim za svakodnevni život građana a ne o temama koje treba da ostavimo u prošlosti”, istakao je Spajić

Inače poslanik Milun Zogovoić iz DNP-a je postavio pitanje Spajiću da li je zadovoljan dosadašnjom dinamikom sprovođenja programa „Evropa sad 2“ i  koji je krajnji rok za implementaciju svih mjera iz programa. Da li su neosnovane medijske najave da je ukidanje penzijskih doprinosa i reforma Fonda penzijsko invalidskog osiguranja neophodan preduslov za punu implementaciju programa „Evropa sad 2“?

“U vezi sa Vašim pitanjem, da li sam zadovoljan dosadašnjom dinamikom sprovođenja programa „Evropa sad 2“, ukazaću na neke činjenice. 44. Vlada, u Skupštini Crne Gore, izglasana je 31. oktobra 2023. godine. Samo dva mjeseca od konstituisanja ove Vlade, Skupština je usvojila Zakon o budžetu Crne Gore i Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je minimalna penzija povećana na 450€ ili 52%. Tada smo u Parlamentu, od dijela poslanika, čuli da povećanje minimalne penzije nije održivo, da ćemo ga finansirati iz zaduženja, iz povećanja opšte stope PDV-a, iz prodaje Elektroprivrede Crne Gore i sl. Danas, nakon isplate uvećane penzije za pet mjeseci ove godine, svjedočimo da su sva ta „predviđanja“ bila netačna. Za period januar-maj ostvaren je suficit budžeta dok su prihodi veći kako od prošle godine tako i od planiranih. Kao što sam rekao i prilikom usvajanja Zakona o budžetu za 2024. godinu, nijedan cent zaduženja nije niti će biti iskorišćen za potrebe isplate penzija ili bilo kojeg drugog tekućeg troška već isključivo za otplatu starih dugova i finansiranje infrastrukturnih projekata”, rekao je Spajić.

U odgovoru koji je poslat medijima Spajić je naveo i to da prvi dio programa namijenjen unapređenju standarda penzionera je ispunjen dok slijedi dio programa usmjeren na unapređenje standarda svih zaposlenih u Crnoj Gori.

“Potencirao bih „svih“ jer smo od strane prethodne Vlade svjedočili povećanju zarada samo za jednu kategoriju zaposlenih a to su zaposleni u javnoj upravi. Zato sada imamo još veći disbalans na tržištu rada, budući da je privreda ostala po strani, a da su privrednici upravo oni koji pune Budžet”, kazao je on i dodao:

“Zato smo prethodne mjeseci uporedo sa izuzetno intenzivnim aktivnostima usmjerenim na dobijanje IBAR-a posvetili izradi Fiskalne strategije koja se donosi za period trajanja mandata Vlade, a koju shodno Zakonu o budžetu i fisklanoj odgovornosti usvaja Skupština. Poštujući zakonske propise, Fiskalnu strategiju, koju Crna Gora nema još od 2021. godine, pripremićemo i ponuditi cjelokupnoj javnosti na raspravu u narednih 15-20 dana. Upravo Fiskalna strategija sadržaće sve mjere fiskalne politike 44. Vlade, uključujući „Evropu sad 2“. Kao što ste upoznati poslaniče Zogović, „Evropa sad 2“ u svojoj osnovi sadrži viziju smanjenja poreskog opterećenja na rad i povećanje minimalne i prosječne zarade, te samim tim zahtijeva poštovanje socijalnog dijaloga odnosno donošenje odluka na bazi tripartitnog dijaloga Vlade, sindikata i poslodavaca. “

 

Kako je Spajić u odgovoru objasnio, Fiskalnu strategiju usvaja Skupština, te da ovakve reforme moraju zavrijediti opštu društvenu saglasnost, koju su postigli i prilikom usvajanja programa „Evropa sad 1“.

“U dijelu Vašeg pitanja, da li sprovođenje ovog programa podrazumijeva ukidanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i reformu Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, sa ovog mjesta pod punom odgovornoštu kažem da: doprinosi za penzijsko i invlidsko osiguranje neće biti ukinuti već umanjeni dok će Fond penzijskog i invalidskog osiguranja apsolutno nastaviti da funkcioniše kao i do sada kada se finansiranje penzija vrši u sklopu prvog penzionog stuba”, rekao je Spajić  i zaključio da u dogledno vrijeme, kao što je to u određenim krugovima u javnosti prezentovano, ne planiraju korišćenje drugog (II) penzionog stuba koji podrazumijeva da zaposleni vrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nijedna mjera koju predloži ova Vlada neće ugroziti nijednog zaposlenog

Poslanica Radinka Ćinćur iz Posebnog kluba poslanika postavila je premijeru pitanje koji su to mehanizmi pomoću kojih planira doći do minimalne zarade u iznosu od 700€ za svakog zaposlenog  Crnoj Gori, odnosno kako će izvesti tu „magiju“ da imamo prosječne neto plate od 1000 evra a da nam bruto plate ostanu nepromijenjene odnosno najniže u regionu i kako će se to reflektovati na penzioni fond? Takođe, upitala ga je  je li u mogućnosti konkretnije da objasni reformu penzionog sistema koju namjerava da sprovedete u djelo?

U odgovoru koji je prosliđen medijima Spajić je rekao da se poslanica Ćinćur odlučila za neke druge programe i druge agende a da on  ostaje na onome što su zajednički obećali: minimalnu zaradu od 700€, prosječnu zaradu od 1000€ i minimalnu penziju od 450€.

“44. Vlada na čijem sam čelu, samo dva mjeseca od svog konstituisanja, predložila je a Skupština usvojila izmjene zakona koje su omogućile povećanje minimalne penzije za preko 74 000 naših penzionera. Penzionera čiji je standard godinama, a rekao bih decenijama, unazad bio ispod granice neophodne za dostojanstven život. Kako su se prema penzionerima odnosile prethodne Vlade govore isključivo podaci: minimalna penzija u 2016. godini iznosila je 121,92€, u 2017. godini 122,83€, u 2018. 125,63€ u 2019. godini 128,14€” rekao je Spajić

“Vizija unapređenja standarda svih građana Crne Gore ostaje nepromijena. Posvećeno radimo na pripremi nove Fiskalne strategije koja će obuhvatiti sve planirane mjere uz precizno definisanje uticaja tih mjera na fiskalni i makroekonomski okvir. Fiskalna strategija biće uskoro završena nakon čega će biti stavljena na javnu raspravu i šire društvene konsultacije, i svakako se naći pred poslanicima. I upravo je to mjera strateškog djeovanja ove Vlade, nasuprot prošlim koje nisu pripremile ovako važan dokument fiskalne politike još od 2021. godine, jedini koji pored godišnjih zakona o budžetu usvaja Skupština Crne Gore”, kazao je Spajić i dodao

“Evropa sad 2 kao i Evropa sad 1 usmjerena je na smanjenje poreskog opterećenja na zarade, kako bi se poslodavcu smanjio fiksni trošak rada, a ujedno omogućilo povećanje minimalne i prosječne zarade. Smanjenje doprinosa na penzijsko i invalidsko osiguranje ne podrazumijeva uvođenje II stuba penzionog sistema, niti uplaćivanje penzionog staža od strane zaposlenog. Reforma koju ćemo sprovesti podrazumijeva nastavak finansiranja penzija preko I stuba odnosno Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i do sada”.

“Da budete već sada potpuno bezbrižni, nijedna mjera koju predloži ova Vlada neće ugroziti nijednog zaposlenog a posebno ne penzionere i penzioni sistem, kao ni državni budžet”, zaključio je on u odgovoru

 

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.