Crveni krst Crne Gore uplatio više od 12 hiljada evra za pomoć Gazi

0

Crveni krst Crne Gore je krajem protekle godine, nakon kontinuirane komunikacije sa Međunarodnim pokretom Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a u skladu sa mehanizmima koji su pokrenuti, aktivirao žiro-račun i sms-kod za prikupljanje pomoći ugroženom stanovništvu u Pojasu Gaze.

“Tokom akcije prikupljanja novčane pomoći, od strane građana naše zemlje, privrednih subjekata i drugih donatora, prikupljeno je ukupno 7,636.40 evra, a sredstva je Crveni krst Crne Gore, uplatio u apel Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koji djeluje u ovom regionu od 1967. godine. Dodatno, Crveni krst Crne Gore je iz sopstvenih izvora izdvojio 5,000.00 evra u cilju pomoći pogođenom stanovništvu u Pojasu Gaze. Ukupan iznos prenijetih sredstava iznosi 12,636.40 evra”, saopšteno je iz Crvneog krsta.

Dodaju da imajući u vidu situaciju u Pojasu Gaze, još jednom koriste priliku da pozovu na hitno okončanje sukoba, a u međuvremenu i na poštovanje Međunarodnog humanitarnog prava, koje je obavezujuće za države koje su se na njegovu primjenu obavezale međunarodnim ugovorima, kojima je regulisana ova oblast.

“Odrednicama Međunarodnog humanitarnog prava, štite se prava civila, lica koja više ne učestvuju ili nijesu učestvovala u sukobima, ranjenih, bolesnih i zatvorenika”, navodi se u saopštenju.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.