„Crna Gora ostaje kredibilan partner u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma“

0

Izvršni Direktorat Komiteta Ujedinjenih nacija za borbu protiv terorizma (CTED) sproveo je, od 18. do 22. marta, prvu fokusiranu posjetu Crnoj Gori, kojom je koordinirao Nacionalni međuresorni operativni tim za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca u finansiranja terorizma.

Nacionalni koordinator Petar Koprivica je članove delegacije upoznao sa trenutnim aktivnostima koje sprovodi Nacionalni međuresorni operativni tim i istakao da Crna Gora ostaje kredibilan partner kada se radi o saradnji u oblasti borbe protiv terorizma i suzbijanju nasilnog ekstremizma.

CTED sprovodi ove posjete radi procjene napora država članica u borbi protiv terorizma, ostvareni napredak, dobre prakse, preostale izazove, i kako bi sagledao prioritetna polja za koje je potrebna tehnička podrška kako bi implementacija relevantih rezolucija Savjeta bezbjednosti bila što efikasnija.

Posjete za procjenu ostaju jedne od ključnih kanala Komiteta za borbu protiv terorizma za angažovanje i sprovođenje konstruktivnog dijaloga sa zemljama članicama u znaku efektivne i sveoubuhvatne implementacije relevatnih rezolucija Savjeta bezbjednosti za borbu protiv terorizma.

Delegaciju u posjeti je predvodio Ahmed Sejf El-Davla, šef odsjeka CTED- a za Evropu, Centralnu Aziju i Bliski Istok, a delegacija su činili eksperti CTED-a za krivično pravo, međunarodnu i regionalnu saradnju, finansijsko pravo i praksu, sprovođenje zakona i graničnu kontrolu, borbu protiv nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu i eksperti za ljudska prava.

Članovi delegacije bili su: Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala (UNODC), Međunarodne organzacije za migracije (IOM), Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE).

Tokom posjete Crnoj Gori, diskusije eksperata sa predstavnicima crnogorskih institucija fokusirale su se na legislativni aspekt borbe protiv terorizma i odgovora krivičnog prava na terorizam; međunarodnu saradnju u polju kriminalistike; preduzete mjere u borbi protiv finansiranja terorizma; sprovođenje zakona; upravljanje granicama, vazduhoplovne i pomorsku bezbjednost; preduzete mjere u borbi protiv nasilnog ekstremizma i sprovođenje nacionalne integrisane i sveobuhvatne strategije za borbu protiv terorizma, kao i strategije za suzbijanje nasilnog ekstremizma koji vodi terorizmu.

Tokom diskusija je, takođe, istaknut i aspekat ljudskih prava u antiterorističkim mjerama Crne Gore i uloga žena u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma koji vodi terorizmu. Predstavnici delegacije CTED-a obavili su i dvije terenske posjete Luki Bar i Aerodromu Podgorica.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.