CGES-u zeleno svjetlo za 28 miliona

0

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) dala je zeleno svjetlo za izdavanje državne garancije u iznosu od 28 miliona eura Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES), koji je zalog za kredit kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kojim će ova državna firma finansirati izgradnju trafostanice 400/110 kV TS Brezna.

“Izdavanje državne garancije ne predstavlja državnu pomoć”, stav je AZK.

Ministarstvo energetike i rudarstva podnijelo je Agenciji krajem aprila ovaj zahtjev na ocjenu da li je garancija državna pomoć.

U rješenje AZK piše da je ministarstvo u svom zahtjevu da je CGES veliko preduzeće, da ima 334 zapošljena, godišnji promet u 2023. godini iznosio je 108.360.581 euro, a da je ukupni godišnji bilans u istom periodu iznosio 35.717.703 eura.

Takođe se navodi da ovo preduzeće nije u poteškoćama, da se garancije od 28 miliona eura da se izdaje u svrhu regionalnog razvoja, te da ne postoji kumulacija ove mjere sa nekom drugom pomoći za pokrivanje istih opravdanih troškova.

“U zahtjevu se dalje navodi da je realizacija ovog projekta prvenstveno od značaja za ostvarivanje javnog interesa koje je kroz Zakon o energetici prepoznato, između ostalog, i kroz proizvodnju električne energije, a posebno kroz proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Naime, ovaj projekat je ocijenjen kao ključan za integraciju značajnog broja obnovljivih izvora električne energije koji se priključuju na trafostanicu Brezna čime se stvaraju pretpostavke za dalji razvoj zelene tranzicije u Crnoj Gori. Takođe, ostvarivanje javnog interesa, shodno članovima 4 i 86 Zakona o energetici, ostvaruje se i obavljanjem energetske djelatnosi prenosa električne energije, za čiju sigurnost i stabilnost nemerljiv značaj predstavlja unapređenje energetske infrastrukture, iz koji razloga se dodatno podržava realizacija ovog projekta. Izgradnja predmetne trafostanice planirana je do kraja 2028. godine, dok je budžet druge faze projekta procijenjen na oko 36 miliona. Planirano je da se 28 miliona obezbijedi iz kredita EBRD-a za čiju je realizaciju potrebno izdavanje državne garancije”, piše u rješenju AZK-a.

Projekat izgradnje druge faze trafostanice Brezna, odnosno, izgradnje trafostanice 400/110 kV je nastavak već izgrađene prve faze projekta – trafostanice 110/35 kV.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.