Centra za klimatske promjene UDG: Otpad od tekstila – rastući ekološki problem i/ili šansa za zeleni biznis

0

Centar za klimatske promjene UDG organizovao je danas Konferenciju „Otpad od tekstila – rastući ekološki problem i/ili šansa za zeleni biznis”. Konferencija je organizovana u okviru projekta „Mladi za održivi i cirkularni tekstil“, koji je podržan u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, finansiranog od strane Evropske unije, a koji sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, u ovom slučaju Glavnim gradom Podgorica.

Otvarajući Konferenciju, direktorica Centra za klimatske promjene, Ivana Vojinović je ukazala da je u Evropskoj uniji tekstil treći najveći uzročnik pritiska na vode i zemljište, da se nalazi na petom mjestu po upotrebi sirovina i emisiji gasova s efektom staklene bašte, odnosno da je evropska potrošnja tekstila čak četvrti po redu najveći zagađivač životne sredine, te da se oko 5.8 miliona tona tekstila odbaci svake godine. Za razliku od EU, u Crnoj Gori ne postoje podaci o količinama odbačenog tekstila i načinima njegovog tretmana i odlaganja, njegovom uticaju na zagađenje životne sredine, niti postoji izgrađena svijest građana o štetnosti nepropisnog odlaganja nekorišćenog tekstila i negativnih efekata “brze mode” i konzumerizma.

Dženana Šćekić, predstavnica UNDP, je osvrnuvši se na rezultate projekta Mladi za održivi i cirkularni tekstil ukazala na važnost dalje podrške UNDP projektima koji imaju za cilj osnaživanje mladih i razvoj inovativnih ideja koje su u skladu sa EU vrijednostima i standardima. Ivana Saveljić, predstavnica Glavnog grada je izrazila zadovoljstvo zbog realizacije navedenog projekta i značaja koji isti ima za dalji zeleni razvoj Podgorice.

Predstavljajući rezultate istraživanja, Gordana Radojević, statistička ekspertkinja je ukazala da su ista pokazala da 85.2% ispitanika smatra da tema otpada od tekstila nije dovoljno zastupljena u javnosti. Činjenica da 34% ispitanika smatra da se otpad od tekstila u Crnoj Gori odlaže na obale rijeka/mora i na pristupnim putevima, upućuje na neophodnost sprovođenja mjera za smanjenje odlaganja tekstilnog otpada na nedozvoljenim mjestima i promovisanja održivijih načina postupanja sa odjećom i obućom. Istraživanje je pokazalo da donacija korišćene garderobe socijalno ugroženom stanovništvu nije prisutna u dovoljnoj mjeri, i to prema mišljenju 83% ispitanika. Priznanje većine ispitanika (73%) o nepotrebnoj odjeći i obući u vlastitim plakarima je važno na putu ka promjeni potrošačkih navika. Značajan broj ispitanika otvoren je za kupovinu korišćene garderobe (38.6%), iako većina njih još uvijek preferira kupovinu nove odjeće. Pozitivnim je ocijenjeno to da većina ispitanika (53.3%) želi izmijeniti svoje lične postupke u cilju smanjenja otpada od tekstila.

Draško Boljević, izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine, upoznao je prisutne sa finansijskim mogućnostima koje ova institucija nudi lokalnim samoupravama u cilju rješavanja problema upravljanja otpadom. Ukazao je na važnost ubrzanog donošenja podzakonskih akata na osnovu Zakona o upravljanju otpadom, kako bi Fond bio u mogućnosti da pruža još značajniju finansijsku pomoć u važnoj oblasti kao što je oblast upravljanja otpadom. Takođe, od važnosti je pomenuti da će uz podršku Fonda u narednom periodu biti sanirana čak 61 neuređena deponija u Crnoj Gori.

Milena Rmuš, predstavnica Privredne komore, govorila je o važnosti postepenog prelaska privrede Crne Gore na cirkularnu ekonomiju, te ukazala na specifičnosti i izazove jedne takve tranzicije, ali i benefita koje ona može da donese u smislu poboljšanja konkurentnosti crnogorskih preduzeća.

Iva Nišavić, studentkinja UDG kao predstavnica mladih, iznijela je svoje iskustvo kroz učešće u projektu Mladi za održivi i cirkularni tekstil, te da je stekla nova znanja i izmijenila navike u odnosu na odabir garderobe i odlaganja tekstilnog otpada.

Na Konferenciji je zaključeno da je tekstilni otpad sve veća prijetnja po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Koliko je to problem u Crnoj Gori može se samo pretpostaviti, jer relevantnih podataka na državnom nivou nema. Zanemarivanjem otpada od tekstila, ne može se govoriti o uspostavljanju integralnog i cjelovitog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori. Na Konferenciji je prikazan i film na temu otpad od tekstila. Moderatorka događaja bila je novinarka Ajda Šufta

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.