CBCG ulaže značajne napore na harmonizaciji nacionalnih propisa sa regulativom EU

0

Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na konferenciji na visokom nivou „Finansijski sistemi u regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope“ koja je u organizaciji Međunarodnog monetarnog fonda i Banke Slovenije, održana u Portorožu. Na konferenciji je između ostalog istaknuto da CBCG ulaže značajne napore na harmonizaciji nacionalnih propisa sa regulativom EU.

Na konferenciji, kojoj su prisustvovali visoki predstavnici MMF-a i guverneri centralnih banaka centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE), razgovarano je o trenutnoj situaciji u finansijskim sistemima u regionu i načinima za snaženje njihovog doprinosa ekonomskom razvoju, saopšteno je iz CBCG.

Finansijski sektor ima veoma važnu ulogu u podršci privredi u svim CESEE zemljama, istaknuto je na konferenciji.

Iako je zabilježen napredak, finansiranje biznisa i investicija u ovim zemljama je još uvijek manje razvijeno u odnosu na ostale zemlje Evropske unije, a posebno u odnosu na Sjedinjene Američke Države.

“Potencijali tržišta kapitala nijesu dovoljno iskorišćeni, dok su mogućnosti finansiranja kroz kanale poput angel i venture kapitala ograničene. Učesnici događaja u Portorožu zaključili su da bi dalji razvoj finansijskog sektora zemalja CESEE doprinio višim stopama njihovog ekonomskog rasta, te da postoje izazovi koji zahtijevaju pažnju i zajedničku akciju”, kaže se u saopštenju.

U tom smislu, potrebno je raditi na daljem razvoju i promociji tržišta kapitala, kroz intenzivniju saradnju i razmjenu iskustava i najboljih praksi među zemljama regiona.

Naglašeno je da u ovim procesima važnu ulogu ima Unija tržišta kapitala (Capital Markets Union – CMU), čiji je jedan od glavnih ciljeva stvaranje jedinstvenog tržišta kapitala među državama članicama EU, što će omogućiti slobodno kretanje kapitala i investicija u korist građana, preduzeća i investitora širom Evropske unije.

U okviru ovog skupa održana je i radna sesija guvernera centralnih banaka CESEE zemalja sa direktorom MMF-a za Evropu Alfredom Kamerom na kome je bilo riječi o kretanju inflacije i izazovima monetarne politike u regionu, kao i na globalnom nivou.

Na sastanku sa Kamerom, Radović je istakla da su u uslovima ograničenih instrumentata monetarne politike u Crnoj Gori, od velikog značaja „čvrste“ makroekonomske osnove, dobro formulisana makroprudenciona politika, adekvatno upravljanje rizicima u bankarskom sistemu i efikasna komunikacija.

Guvernerka je istakla i da CBCG ulaže značajne napore na planu dalje harmonizacije nacionalnih propisa sa regulativom EU, te da su u narednom periodu planirane izmjene i dopune Zakona o kreditnim inistitucijama, Zakona o dodatnom nadzoru finansijskih konglomerata i Zakona o platnom prometu, sa pratećim setom podzakonskih propisa.

„Ovim se potvrđuje posvećenost CBCG reformskoj agendi i ostalim aktivnostima koje doprinose konvergenciji regulatornog i supervizorskog okvira sa EU“, kazala je Radović.

Ona se u izlaganju osvrnula i na značaj vođenja zdrave monetarne politike u CESEE regionu, ističući da to zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje lokalnih specifičnosti, posvećenost regionalnoj saradnji i proaktivan pristup usmjeren ka rješavanju izazova.

Osim visokih predstavnika MMF-a i guvernera centralnih banaka regiona, događaj u Portorožu okupio je čelnike i stručnjake brojnih međunarodnih institucija – Evropske komisije, Evropske agencije za bankarstvo (EBA), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Evropske investicione banke (EIB), Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), kao i predstavnike javne uprave, akademske zajednice i privatnih finansijskih i konsultantskih kompanija.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.