Mladen Mikijelj

Bubanja: URA će kao ključni akter buduće vlasti u Budvi drugačijim odnosom doprinijeti poboljšanju kulturne scene grada

0
„Budva se nažalost suočava sa nizom problema koji značajno utiču na kulturni život našeg grada. Ovi problemi zahtijevaju hitnu pažnju i angažovanje svih relevantnih društvenih aktera kako bi se prevazišli i osiguralo bogatstvo kulturne scene Budve. URA će nesumnjivo kao glavni akter buduće vlasti posvetiti značajnu pažnju rješavanju tih problema u cilju poboljšanja kulturnog života Budve“, saopštio je kandidat za odbornika Građanskog pokreta URA na lokalnim izborima u Budvi Goran Bubanja.
„Neodržavanje bedema i zidina Starog grada predstavlja jedan od krucijalnih problema koji zahtijevaju hitnu reakciju, konzervaciju i zaštitu kako bi se spriječilo dalje propadanje ovog najznačajnijeg kulturnog spomenika starog 2.500 godina. Neshvatljivo je to što se Citadela kao najznačajniji dio Starog grada nalazi u privatnim rukama, kad uz to dodamo i problem osvjetljenja Starog grada, sve to dovodi do smanjenog broja kulturnih događaja i ograničava pristup kulturnim sadržajima za naše građane“, ističe Bubanja.
On napominje i da je jedan od glavnih problema nedostatak adekvatne infrastrukture za kulturne događaje. Nedostatak prostora za izvođenje predstava, koncerata, izložbi i drugih kulturnih manifestacija predstavlja ozbiljnu prepreku za razvoj kulturnog života u našoj opštini.
Bubanja naglašava i da su finansijska sredstva koja se izdvajaju od strane Opštine Budva nedovoljna kao podrška kulturnim institucijama, manifestacijama i projektima. Dodaje da nedostatak finansijske podrške otežava održavanje postojećih kulturnih programa i inicijativa, kao i pokretanje novih, inovativnih projekata koji bi obogatili kulturnu ponudu Budve i vratili joj stari sjaj. On dodaje i da nedostatak koordinacije i saradnje između kulturnih institucija, lokalnih vlasti, NVO organizacija i civilnog društva dovodi do dupliranja napora, nedovoljnog iskorišćavanja resursa i ograničenog uticaja na kulturnu politiku i prakse.
„Građanski pokret URA će dolaskom na vlast u Budvi hitno preduzeti mjere kako bi se prevazišli ovi problemi i osigurali prosperitet kulturne scene naše opštine. Obavezaćemo sve relevantne aktere, uključujući lokalne vlasti, kulturne institucije, privatni sektor i građansko društvo, da zajedno djeluju u cilju poboljšanja situacije u oblasti kulture. Zajedno možemo stvoriti dinamičnu kulturnu scenu koja će obogatiti živote svih naših sugrađanki i sugrađana, ali turističku ponudu našeg grada, čime će se doprinijeti reputaciji Budve kao centra kulturne i umjetničke kreativnosti“, zaključio je Bubanja.
Ostavite Komentar

Your email address will not be published.