Mladen Mikijelj

Borovinić Bojović: Stvaramo društvo jednakih mogućnosti gdje se poštuje dostojansvo svake osobe

0

Najizraženija diskriminacija pripadnika romske i egipćanske zajednice evidentna je u oblasti obrazovanja, koju odmah prate oblast socijalne zaštite i zapošljavanja, rekla je Jelena Borovinić Bojović.

Romska i egipćanska zajednica, kao manjinske, u teškom su položaju u mnogim zemljama, pa i u Crnoj Gori, što je prepoznato i od strane Evropske unije, kao i Savjeta Evrope, rekla je Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Glavnog grada na panel diskusiji na temu “Inkluzija romske i egipćanske djece u vrtiće, škole i zajednice – uloga romskih medijatora i značaj organizovanog prevoza do vaspitno-obrazovnih institucija”.

 

– Otežavajuća okolnost je ta što se naša država nalazi u procesu demokratske tranzicije gdje smo suočeni sa potrebom za značajnim reformama u svim sferama društva. Najizraženija diskriminacija pripadnika romske i egipćanske zajednice evidentna je u oblasti obrazovanja, koju odmah prate oblast socijalne zaštite i zapošljavanja.

Naši sugrađani iz ovih zajednica, svjedoci smo, suviše često su suočeni sa diskriminacijom, siromaštvom, nezaposlenošću i nedostatkom pristupa obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti. Zato je važno da društvo radi na unapređenju socijalnih servisa koji će omogućiti stvaranje jednakih mogućnosti za Rome i Egipćane, podržavati njihovu kulturnu baštinu i osigurati im pristup osnovnim uslugama – rekla je Borovinić Bojović.

Ona je istakla da nažalost, podaci pokazuju da Romi imaju značajno niži nivo obrazovanja u poređenju sa većinskim stanovništvom.

– Romska medijacija je ključna u procesu socijalne inkluzije Roma u tom kontesktu i zato mi je veoma drago što su neki od medijatora danas ovdje sa nama. Treba pružiti punu podršku njihovom radu budući da upravo oni imaju dobru komunikaciju sa svojim sunarodnicima i razumiju njihove potrebe i probleme i samim tim olakšavaju komunikaciju između romske zajednice i institucija i edukuju romsku zajednicu o njihovim pravima i obavezama. Njihova uloga je veoma važna u prevazilaženju prepreka sa kojima se Romi suočavaju u društvu i doprinosi stvaranju inkluzivnijeg okruženja za sve građane – rekla je Borovinić Bojović.

 

Predsjednica parlamenta ističe da bi se zaštitili Romi i Egipćani, ključno je implementirati politike i programe koji promovišu njihova prava, inkluziju i jednakost u društvu.

– To uključuje, pored Nacionalne strategije o inkluziji Roma, edukaciju stanovništva o njihovim pravima, borbu protiv diskriminacije, obezbjeđivanje pristupa obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i stambenom rešenju.

 

Upravo zato smatram da su ovakve panel diskusije važna polazna tačka u prepoznavanju barijera koje koče socijalnu inkluiziju romsko-egipćanske zajednice i da mogu itetako doprinijeti uspješnijoj inkluziji – navodi Borovinic Bojović.

Ona ističe da svi zajedno moramo raditi na stvaranju inkluzivnog okruženja gdje se dostojanstvo svake osobe jednako poštuje i cijeni.

 

– Kroz dostojanstvo se ogleda snaga i vrijednost svakog pojedinca i zato smo dužni jednako poštovati svakog među nama, bez obzira na vjersku, religijsku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, kako bismo izgradili harmonično društvo puno razumijevanja i poštovanja – ističe Borovinić Bojović.

Borovinic Bojovic kazala je da su vrata Skupštine Glavnog grada otvorena za sve građane jednako.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.