Borovinić Bojović o osnivanju Centra za razvoj Podgorice: Prvo odluka, pa javni poziv za NVO sektor

0

Iz Skupštine Glavnog grada prošle sedmice je saopšteno je da je na inicijativu predsjednice Skupštine Glavnog grada Podgorice Jelene Borovinić Bojović i osnivača NVO Oči Podgorice Predraga Tomovića započeta procedura osnivanja Centra za razvoj Podgorice. Predsjednicu gradskog parlamenta pitali smo da li je formiranje, počev od inicijative, Centra za razvoj Podgorice u skladu sa Odlukom o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija i ostalim propisima kojima je normirana saradnja Grada i NVO sektora.

– Od samog dolaska u Skupštinu Glavnog grada trudim se da naš rad bude skroz transparentan, da u radu učestvuju svi subjekti jer tako možemo sigurno doći do boljih ideja i vizija važnih za razvijanje našeg grada. Upravo na tom fonu je i inicijativa o osnivanju Centra za razvoj Podgorice – navela je Borovinić Bojović.

Tvrde da ne zalaze u ingerencije organa i službi Glavnog grada

Predsjednicu Skupštine Glavnog grada smo pitali koliko planirani centar zalazi u ingerencije brojnih organa i službi Glavnog grada ali i gradskih preduzeća, recimo gradskog menadžera i Službe za međunarodnu saradnju i partnerstvo?

– Centar za razvoj Podgorice nikako ne zalazi u ingerecije organa i službi Glavnog grada. Naprotiv. Centar predstavlja sinergiju svih subjekata i doprinijeće bržoj proceduri rješavanja aktuelnih pitanja i obaveza koje kao zemlja koja je na putu evropskih integracija moramo ispuniti – navela je Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović smo pitali da li su prije prihvatanja inicijative jedne NVO i uključivanja, kao članova radne grupe, predstavnika pet NVO i dvojice građanskih aktivista raspisali javni poziv namijenjen čitavom nevladinom sektoru za traženje ideje o pokretanju ovog centra. Zanimalo nas je ima li mjesta ocjeni o klijentelističkom položaju uključenih NVO zbog njihovog djelovanja na javnoj sceni.

– Radna grupa je formirana sa ciljem da obezbijedi osnivanje i funkcionisanje Centra, a svakako da će nakon usvajanja Odluke o osnivanju Centra biti sproveden i javni poziv. Odlukom će biti precizirani kriterijumi na osnovu kojih će nevladine organizacije moći da apliciraju za članstvo u Centru. Ti kriterijumi će biti precizno definisani u skladu sa našim obavezama koje kao država i kao Glavni grad moramo ispuniti ukoliko želimo pristupiti EU. Svaka NVO koja bude ispunjavala kriterijume iz odluke moći će da aplicira – navela je predsjednica parlamenta.

Jelenu Borovinić Bojović smo pitali i kako su se opredijelili za naziv Centar za razvoj Podgorice, ako već imamo Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice.

– Ovakvi centri postoje širom Evrope i pokazali su se kao odlični inkubatori rješenja i ideja, kao odlična sinergija lokalne vlasti i civilnog sektora – kaže Borovinić Bojović.

U saopštenju Skupštine Glavnog grada prošle sedmice je saopšteno da će rad Centra biti zasnovan na održivim principima te da neće predstavljati trošak za Glavni grad. Predsjednicu Skupštine smo pitali kako je to moguće, te da li će sa druge strane predstavljati zaradu za uključene NVO i koliku.

– Rad Centra biće zasnovan na održivim principima budući da nam se trenutno otvaraju vrata za velika predpristupna sredstva, ali i za i brojne druge projekte koji nisu iz Evropske unije. Centar može aplicirati za sve te projekte i iskoristi novac koji se do sada nije koristio i na taj način pomoći poslovanje raznih gradskih službi i preduzeća i unaprijediti život svih ljudi u Podgorici – navela je Borovinić Bojović.

Ostavite Komentar

Your email address will not be published.